Helga Tastekin berättar faror om vacc1n

Helga Tastekin berättar faror om vaccin Hon berättar saker från kristen doctor Carrie Madej som har utförskat Modernas vaccin. De finns redan nanobottar som är  roboter och microchip som blir det bestens märke.  Microchip  kommer att vara i alla vaccin på en gång.

16 Och det tvingar alla — små och stora, rika och fattiga, fria och slavar — att ta emot ett märke på högra handen eller pannan,

17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Upp 13:16-17 SFB 2015

9 En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: “Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand,

10 då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.

11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn.

12 Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

13 Och jag hörde en röst från himlen: “Skriv: Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem.” Upp 14:9-13