Alla inlägg av Jukka

Leifs Gospel Del2: Härliga Golgata – När de frälsta taga in. 95 st mp3 i denna sida (285 finns)

Leif folderLeif som min musiker och lovsångarevän har inspelat mm. dessa 285 sånger i sin hemstudio.

Ett namnlist av sånger kommer senare till Google sökningar.

I dag finns många operativsystem som har annorlunda character set, därför håller jag alla filnamn på A-z som inte kan vara ÖÄÅ öäå. Då länkar fungerar bäst också.

Leifs Gospel Del2: Härliga Golgata – När de frälsta taga in. 95 mp3 i denna sida (285 finns)

Jag säger att många går till Himlen P.G.A dessa sånger. De används i evangelisation på många sätt, och kanske du kan spela sånger ut t. ex med din smart mobil och sjunga med.

 

Leifs Gospel Del1: Aldrig jag slutar att drömma – Härlig är jorden. 95 st mp3 i denna sida (285 finns)

Leif folderLeif som min musiker och lovsångarevän har inspelat mm. dessa 285 sånger i sin hemstudio.

Ett namnlist av sånger kommer senare till Google sökningar.

I dag finns många operativsystem som har annorlunda character set, därför håller jag alla filnamn på A-z som inte kan vara ÖÄÅ öäå.  Då länkar fungerar bäst också.

Leifs Gospel Aldrig jag slutar att dromma – Härlig är jorden. 95 st mp3 i denna sida (285 finns)

 • De finns 95 mp3 sånger i den här spelaren som motsvarar ca. 8  CD SKIVOR.
 • Om du surfar med din mobil vänd den vertikal så DOWNLOAD som LADDA NER knapp blir synlig.

Jag säger att många går till Himlen P.G.A dessa sånger. De används i evangelisation på  många sätt, och kanske du kan spela sånger ut t. ex med din smart mobil och sjunga med.

 

Leifs Instrumental Gospel mp3 musik

Leif folderLeif som min musiker och lovsångarevän har inspelat 285 sånger i sin hemstudio. En bråkdel kommer ut nu.

 

 

Jukka110 Worship on holy ground A Vocal harmony with a Yamaha PSR S910 Arranger keyboard


Jukka110 Worship on holy ground A Vocal harmony with a Yamaha PSR S910 Arranger keyboard

I Youtube hade mina 800 videon tittats 150.000 gånger i tre år. Men nu byggas sidor och videokanalen igen. Den är en av mest sedda video som 3300 gånger i 2012..2014.  Den har inspelats i 2012 i Jesus är Herren studio.

.

http://www.biblecenter.se/rsmp3/1xx/Jukka110_Worship_on_holy_ground_LIVE.mp3?forcedownload

Lyrics Ackord PDF Vi står på Helig mark – Pyhään ilmapiiriin – We are standing on Holy ground Lyrics Ackord

http://www.biblecenter.se/rsmp3/0xx/Jukka026_We_are_standing.PDF

 

Davids preaching The LORD will fulfill his purpose for me. Live video. Daavidin saarna: Herra vie minun asiani päätökseen. Live filmattu video.


Davids preaching The LORD will fulfill his purpose for me. Live video. Daavidin saarna: Herra vie minun asiani päätökseen. Live filmattu video.

 • Predikan är engelska och har tolkats på finska.
 • Den är en  playlist. Du kan gå fram och tillbaka med pil under videon på den här spellist klippen.
 • Du kan förbättra kvalité till HD om din internet kan den? Det finns en ratt i videon höger ner hörnan. Klicka dit.

 

 

Psa 138:8  The LORD will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O LORD, endures forever. Do not forsake the work of your hands. ESV (Den bästa engelska översättning i e-Sword Bibelprogram för Windows)

Psa 138:8  HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk! SFB 1998 i e-Sword för Windows som gratis. Titta och ladda ner här

https://www.biblecenter.se/jesusarherren/jesus-har-sparat-det-goda-vinet-pa-sista-sa-bygger-man-upp-nordiska-spraket-med-e-sword-bibleprogram-som-gratis/

Lovsånglyrik: Gud du  är alttid nära mig (Livets Ord worship)

Sågen finns på början i videon, men texten är inte jämföras, men jag sparar den på framtidens behov.

På dig min Gud förströstar jag
När oron skymmer min morgondag
För jag vet du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
Så är jag ändå trygg hos dig
För jag vet att du aldrig lämnar mig
Är det natt eller dag
Herre på dig förtröstar jag
Gud du är alltid nära mig
Ingen förändring finns hos dig
Du är den samme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid ditt förbund
Min klippa är Du
Allsmäktig Gud, jag ärar dig
På dig min Gud förströstar jag
När oron skymmer min morgondag
För jag vet du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
Så är jag ändå trygg hos dig
För jag vet att du aldrig lämnar mig
Är det natt eller dag
Herre på dig förtröstar jag
Gud du är alltid nära mig
Ingen förändring finns hos dig
Du är den samme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid ditt förbund
Min klippa är Du
Allsmäktig Gud, jag ärar dig
Gud du är alltid nära mig
Ingen förändring finns hos dig
Du är den samme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid ditt förbund
Min klippa är Du
Allsmäktig Gud, jag ärar dig
Min klippa är Du
Allsmäktig Gud, jag ärar dig
Min klippa är Du
Allsmäktig Gud, jag ärar dig

Jesus har sparat det goda vinet på sista! Så här bygger man upp nordiska språken med e-Sword Bibleprogram som gratis!

image003Den Nya Svenska Folkbiblen 2014 är modern och texttrogen.

GUDs frid. Jag har köpt en bok som Svenska Folkbiblen 2014 Nya Testamentet, som är en noggrann översättning som man kan lita på och den är inte 100 år gammal svenska, men jag har lärt mig den lite gammal bibelns svenska som är den. Jag rekommenderar den  SFB 2014 översättning istället av Biblen 2000 eller Nya Levande Biblen som är dåliga.  Jag har många engelskans bästa biblar (som  t . ex NKJV, NIV, NASV, KJV och The Amplified Bible)  och alla biblar på finska och nästan alla biblar på Svenska också i bokformat.

Just nu började jag läsa Johannesevangeliet som jag hittade och fick ett ord att Jesus har sparat det goda vinet i den sista tidens väckelsen, som kommer och som finns lite här och där.

Jag är evangelist och GUD brukar röra mig mer när jag läser GUDs ord, än ett vanlig möte. Jag brukar  läsa bibeln högt.

Joh 2:1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Joh 2:2 Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet.
Joh 2:3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: “De har inget  vin.”
Joh 2:4 Jesus svarade: “Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.”
Joh 2:5 Hans mor sade till tjänarna: “Gör vad han än säger till er.”
Joh 2:6 Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var.
Joh 2:7 Jesus sade: “Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden.
Joh 2:8 Sedan sade han: “Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det.
Joh 2:9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen
Joh 2:10 och sade: “Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.”
Joh 2:11 Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.   SFB 1998/e-Sword.

Vi lever den sista väckelsens tid. Jesus kommer och hämtar kristna till Himlen som händer i våras tid. Vi är den sista släkte på jorden innan Jesus kommer!  Vissa av oss har sett Israels rikets födelse i 1948.  Det är fikonträdet i Lukasevangeliet. Från Israels rikets födelse finns bara en släkts längd till den år som Jesus kommer som är 70 eller 80 år som står i psalmer. Så räknar vi 1948+ 70= 2018, eller 1948 + 80 år = 2038 .  Men jag kan inte säga år eller dag nu, men den kommer som en tjuv. Men när är Jesu återkomst närmare, jag tror att vi som lever i anden känner den att Jesus kommer snart som en brud förskönar sig till ett bröllop!

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd.
Luk 21:30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära.
Luk 21:31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.
Luk 21:32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker.
Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Psa 90:10 Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort.

Titta! Den står: Vi flyger bort. Den är en profetia. Vi som är kristna att tror på Jesus vi flyger till Himlen när Jesus kommer. I Finland  finns en villolära att på nästa ska Jesus flytta att bo i Jerusalem. Men den är inte sanning! Jesus kommer att hämta kristna till Himlen! Så det börjar den bästa fest!
Luk 17:34  Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.

Luk 17:35  Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar.”

Om du har behov att skriva en blogg eller skriva en predikan så kan du göra samma som jag med e-Sword och extra översättningar som finns Svenska Folkbiblen 1998 som gratis och många engelska och finska översättningar…

Så här bygger man en Windows finska svenska engelska danska norska bibel program som som är gratis och inte beror internet när den har byggts.

Fullscreen capture 2015-05-10 211348.bmp

Jag lagade e-Sword 10 bibleprogram till Windows igen. Den installerade sig till en “e-sWord10” pärm under programfiler  i Windows och då den tappade alla mina nordiska biblar till e-Sword.  I bilden se du att vilka översättningar finns med i ett ZIP  paket.

Titta i bilden uppe som du ser ca. 10 extra översättningar som kommer i ZIP paketet och som e-Sword 10 själv tappar bort om du har varit dessa tidigare som jag. Men man måste kopiera dessa till rätt pärm i din Windows.

Så jag delar ut en zip packet som innehåller SFB 1998 och två finska översättningar som vi har prorucerat t. ex. Aapeli Saarisalons Nya Testamentet och några engelska. Det innehåller ESV som bästa english Biblen. Det finns ca. 10 nordiska biblar.

1. I första man laddar e-Sword program från internet www.e-sword.net

2. Man laddar ner den och packar upp.

http://www.biblecenter.se/files/e-Sword_Nordisk_Extra_oversattningar.zip?forcedownload

3 Man kopierar själv alla bibel moduler bbl och bblx filer till e-sword  pärm i program filer. t. ex. bilden här. I normal Windows ser man bara filnamn inte fil extension som t. ex. bblx.

Fullscreen capture 2015-05-10 211233.bmp

I bilden I ljusblå färg syns biblar som har kommit med zip paketet, Aapeli Saarisalos Nya Testamentet ser inte ut, men SFB som svenska folkbiblen 1998 syns. Man kan klicka alla bilder större att kan läsas.

Så bygger man en Windows finska svenska engelska danska norska bibel program som är gratis och som beror inte på internet när den har byggts.

Så den är smidigt spara den själva e-Sword program och den 10 nordiska bibelöversättningarn till en USB minne och spara den och dela till vänner.

e-Sword modulerna som finns i ZIP fungerar med e-Sword 8, 9, 10. Men observera att e-Sword 10 installeras på ett nyt katalog och den tappar alla som man har moduler tidigare, som hände mig.

I min dator är stigen eller pärmen så:

C:\Program Files (x86)\e-Sword-10

Man måste söka upp den själv. den kan variera liten pga. att vilken version är windows, viken är språk och installation.

Efter kopiering man bara startar igen e-Sword och alla biblar syns som i bilden.

Fullscreen capture 2015-05-10 215320.bmp

I Bilden har den zip paketet laddats ner och öppnats som man ser att vilka översättningarna kommer mer. Vissa av de kan man inte ladda på e-sword sidor.

Man bara söker upp e-Sword 10 pärm under program filer och kopierar filerna i den.

Jag hittade en fin sak med e-Sword 10. Man kan söka upp ett ord med annat språk. Jag  kan söka upp det på finska och jag kan visa,  läsa och låna ordet på svenska rakt.

Fullscreen capture 2015-05-10 235447.bmp

Titta bilden.  Man kan söka vilket som helst språk.  Så jag sökte “kaksi naista” som betyder “två kvinnor”. och fick upp den på svenska rakt.

Man kan klicka alla bilder större, och komma tillbaka med webbläsarens pil bakåt.

Agape Solna möte i 2015-05-03 på video


Agape Solna möte i 2015-05-03 på video

Agape har stor hus som  i dag 3 församlingssalen, och hela huset som 3 våning, och 7 församlingar, t. ex Svenska, Editrean, 2 Nigerian mm.

P1030065I bilden ligger Agape mellan stora höghus som Agape vill vinna till Jesus!

Från detta mötet skrev jag en längre blogginlägg men den är bara på Finska här, t. ex. hur mixar man i ett möte.

Suoraan suomeksi tässä suomenkielisillä sivuilla, kirjotin enemmän.

http://www.biblecenter.se/jeesusonherra/agape-laittaa-paivakeskuksen-solnaan-agepe-sunnuntain-kokousvideot-2015-05-03/

Blessings Jukka

God gives you everything. Davids Meeting Preach Predikan Gud ger dig allt. Live video inspelning i Bro.

God gives you everything Davids Meeting Preach Predikan Gud ger dig allt. Live video inspelning i Bro.

 • Du kan ladda dig med högt smörjelsen som följer i videon.
 • English / Svenska
 • Du kan gå fram och tillbaka med pilen under videon i ca 37 min bitar.
 • Sidorna och videor fungerar med mobila enheter. Jag testade med Android.
 • Vi fick bättre ljud i denna gång. Tack till Gud.

Den finns en ny Den Helig Andes tid i Agape Solna. Gemenskapskväll video i 2015-05-01

Shalom!

Det finns en ny Den Helig Andes tid i Agape Solna! Gud kallade oss att vara med i Agape, vi har några uppdrag som vi tackar GUD. Så här kommer live videoinspelning i dag.

 

Video:  Agape Solna Gemenskapskväll video i 2015-05-01

Gudstjänstsregler 1 Kor 14:26

Swedish (1917)
Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse.

Updated King James Version
How is it then, brethren? when all of you come together, every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done unto edifying.

 • Den är en  playlist. Du kan gå fram och tillbaka med pil under videon på den här spellist klippen.
 • Du kan förbättra kvalité till HD om din internet kan den? Det finns en ratt i videon höger ner hörnan. Klicka dit.
 • Om du vill starta om videon eller se igen så Uppdatera sidan på din Webbläsare.
 • Efter mötet finns en min lovsång som skiljer den från annat innehåll som kommer efter på Youtube som kan inte hindras, men den fungerar tack till Jesus som har sänt mig att göra detta.

Sista bönerna finns inte på video. Jag begränsar den kvälls videon att den syns bara via den här webbplats, inte rakt på Youtube. Men dessa sidorna är med sökmotorer som den kommer att hittas på Internet som Jesus vill!

Bara vissa evangelium kommer finnas rakt på Youtube men alla som vi filmar kommer att synas på våran svenska och finska webbplats här. Gud kallar kraftig oss  att dela evangelium med kameror och internet men vi är evangelister själv också, tack till GUD.

Vår finska webbplats är här – Suomenkieliset sivut ovat täällä.

http://www.biblecenter.se/jeesusonherra/