Covid 19 vaccination pass är kommunism och nästan än Mark of The Beast, som kan bli den senare!

Shalom! Titta en viktig video på denna sida som gäller ditt liv! Det är måste mig att jag skriver och delar dessa saker på svenska också! I dag och förra året 2020 redan är så att i TV och samhällen finns mycket lögner om covid och vaccinationer. Dessa här är officiella information om EG:s medicin database:

  • Vet du att 4000 personer har dött efter vaccinationer i EG tills 31 Mars 2021?
  • Vet du att 162,000 personer har blivit svårt och långtidssjuk i EG efter vaccinationer tills 31 Mars 2021?

Hade du hört dessa? Kanske inte, därför att i dag TV och tidningar säger inte sanning till dig det betyder att den Nya Värdens Order (New World Order) har börjat i 2020 med Covid 19. Du måste söka den här viktig information själv på Internet. Jag har gjort den hela tid. De finns mycket censur i nutider på Youtube och Facebook mm.

Titta den senaste video om SANNING av Vaccinationspass på pratat engelska, (som finns finskt text)

OBS:  Den Finländska Youtube alternativ Toktentube som berättade sanningen om de dödande vaccin har censurerat bort i tillfället. Så man ser inte den original video som borde vara. Men den kommer vara i gång senare.  Artikelet ska förnyas senare. Detta text har skrivits i 2021-10-20.

Observera att video är engelska prat som svenskar kan ganska omfattande. Video berättar att vad är vaccinations pass och hur farlig är den ditt liv.

  • Observera att början av videon, kommer en kort finsk reklam, men sen du hör engelska prat och kan titta på hela videon.
  • Titta på två videon till på Covid 19 avslöjande som finns nerde på denna sida!

Denna text tillhör till video uppe.

ENGLISH: In this video, Naomi Wolf, CEO of the Daily Cloud, warns people about this now much-talked-about vaccine passport, which is already in use in Israel. This vaccine passport system is about exactly the same thing as the social credit rating system. In practice, this vaccine passport system would make it possible for people to be controlled, monitored, observed, and, worst of all, all those called so-called “Dissidents” could be directly classified as 2nd class citizens, could be discriminated against and denied access to all services provided by society.

With this system, everything we do, where we are and with whom we spend our time could be tracked. The introduction of a vaccine passport system would therefore deprive us of virtually all of our privacy and our right to a free life. Through this system, our lives could be controlled and if we did not behave like “decent citizens” (in line with the general narrative, agenda and “one truth” of the authorities), we could be prevented from entering the store to buy food, use public transport and other services. The Bible also speaks of the mark of the beast, which in time is appropriate for this description (Revelation 13: 16-17).

The ultimate goal of these thoroughly evil people, who are currently taking all these plans of evil forward, is to micro-chip every human being on earth. Everything we see happening right now and being taken globally forward everywhere is ultimately aimed at just that. Of course, all the use of money is to be included in this technology. If you have not been a “decent citizen” or you are a so-called “Dissident,” your use of money can be denied to you completely, and therefore the only way you can regain your rights is to submit to this tyrannical system and give up your own “rebellious” opinions and thoughts.

Many technology companies are now really interested in this very lucrative agreement that guarantees extreme dominance. Because those who have access to and use of all this data will rule this world.
This is very serious and we need to be aware of this, because if this is put into practice, there will never be a return. We lose everything, our rights, our freedoms and our lives. As Naomi Wolf said in the video, “We are committing suicide on a cliff. We are steps away from the edge of the abyss. There is no going back, so please, let’s fight together. ”

This is not some conspiracy theory, but this is really happening at the moment. The wisest thing we can do in these challenging times is to fill ourselves with the RIGHT INFORMATION instead of the lies fed by these states. It is also really important to boldly share information with others. During this PLANdemia, we have subtitled almost a hundred expert videos in Finnish about the love for Finns, which you can watch on our website: Expert videos

The Coalition Party’s Petteri Orpo has recently revealed its rather global colors in a short video published on April 8, 2021, announcing that the Coalition Party wants VACCINE PASSPORTS for Finns: Petteri Orpo wants Vaccine Passports for Finns

Here is also a Finnish subtitled, English speaking video about Israel where vaccine passports are already in use:

Here is another English speaking video from Israel on this same topic:
The global Nazi Germany project is advancing in Israel

Let us continue the fight and not give up our rights in the face of this satanic tyranny. Let’s stay strong and do our best to stop this madness! You and your right to a free life are the most important of all! You are the most precious & unique of all here on earth.

I Finland finns egen nya Youtube alternativ

www.tokentube.net som berättar mycket med engelska pratvideor om sanning av korona, covid 19 och m-DNA m-RNA vaccinationer.

Titta på videon på www.tokentube.net du hittar sanning att de inte finns en covid pandemi nu.

Den är bara fusk som man hör på TV och de finns agenda som pressar mycket vanliga medborgare i alla länder!

Jag önskar Jesu rika välsignelser dig!

Med vänliga hälsningar

Jukka

DEN FÖRSTA VIDEONS TEXT PÅ SVENSKA ÄR HÄR PÅ GOOGLES SNABBÖVERSÄTT

I den här videon varnar Naomi Wolf, VD för Daily Cloud, folk om detta nu mycket omtalade vaccinpass, som redan används i Israel. Detta vaccinpas ssystem handlar om exakt samma sak som det sociala kreditvärderingssystemet. I praktiken skulle detta vaccinpass system göra det möjligt för människor att kontrolleras, övervakas, observeras och, värst av allt, alla som kallas så kallade ”Dissidenter” kan klassificeras direkt som medborgare i andra klass, kan diskrimineras och nekas tillgång till alla tjänster som tillhandahålls av samhället.

Med detta system kan allt vi gör, var vi är och som vi tillbringar vår tid spåras med. Införandet av ett vaccinpasssystem skulle därför beröva oss nästan all vår integritet och vår rätt till ett fritt liv. Genom detta system kunde våra liv kontrolleras och om vi inte beter oss som “anständiga medborgare” (i linje med myndigheternas allmänna berättelse, dagordning och “en sanning”) kunde vi hindras från att komma in i butiken för att köpa mat , använda kollektivtrafik och andra tjänster. Bibeln talar också om odjurets märke, vilket med tiden är lämpligt för denna beskrivning (Uppenbarelseboken 13: 16-17).

Det yttersta målet för dessa grundligt onda människor, som för närvarande tar alla dessa onda planer framåt, är att mikrochippa varje människa på jorden. Allt vi ser hända just nu och tas globalt framåt överallt är i slutändan inriktat på just det. Naturligtvis ska all användning av pengar inkluderas i denna teknik. Om du inte har varit en “anständig medborgare” eller om du är en så kallad “Dissident”, din användning av pengar kan nekas dig helt och därför är det enda sättet du kan återfå dina rättigheter att underkasta dig detta tyranniska system och ge upp dina egna “upproriska” åsikter och tankar.

Många teknikföretag är nu verkligen intresserade av detta mycket lukrativa avtal som garanterar extrem dominans. Eftersom de som har tillgång till och använder all denna information kommer att styra denna värld.
Detta är mycket allvarligt och vi måste vara medvetna om detta, för om detta genomförs kommer det aldrig att återvända. Vi förlorar allt, våra rättigheter, våra friheter och våra liv. Som Naomi Wolf sa i videon, ”Vi begår självmord på en klippa. Vi är några steg från avgrundens kant. Det finns ingen väg tillbaka, så snälla, låt oss slåss tillsammans. ”

Detta är inte någon konspirationsteori, men det händer verkligen just nu. Det klokaste vi kan göra under dessa utmanande tider är att fylla oss med RÄTT INFORMATION istället för de lögner som matas av dessa stater. Det är också väldigt viktigt att djärvt dela information med andra. Under denna PLANdemia har vi undertexterat nästan hundra expertvideor på finska om kärleken till finländare, som du kan titta på på vår webbplats: Expertvideor

Koalitionspartiets Petteri Orpo har nyligen avslöjat sina ganska globala färger i en kort video som publicerades den 8 april 2021 och meddelade att koalitionspartiet vill ha VACCINSPORT för finländare: Petteri Orpo vill ha vaccinpass för finländare

Här är också en textad video om Israel där vaccinpass redan används: Nödrop från Israel – Ilana Rachel

Här är en annan video från Israel om samma ämne:
Det globala nazistiska Tyskland-projektet går framåt i Israel

Låt oss fortsätta kampen och inte ge upp våra rättigheter inför denna sataniska tyranni. Låt oss vara starka och göra vårt bästa för att stoppa denna galenskap! Du och din rätt till ett fritt liv är det viktigaste av allt! Du är den mest värdefulla och unika av alla här på jorden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.