Kategoriarkiv: Nya Testamentet Bibeln Bible

Jesus har sparat det goda vinet på sista! Så här bygger man upp nordiska språken med e-Sword Bibleprogram som gratis!

image003Den Nya Svenska Folkbiblen 2014 är modern och texttrogen.

GUDs frid. Jag har köpt en bok som Svenska Folkbiblen 2014 Nya Testamentet, som är en noggrann översättning som man kan lita på och den är inte 100 år gammal svenska, men jag har lärt mig den lite gammal bibelns svenska som är den. Jag rekommenderar den  SFB 2014 översättning istället av Biblen 2000 eller Nya Levande Biblen som är dåliga.  Jag har många engelskans bästa biblar (som  t . ex NKJV, NIV, NASV, KJV och The Amplified Bible)  och alla biblar på finska och nästan alla biblar på Svenska också i bokformat.

Just nu började jag läsa Johannesevangeliet som jag hittade och fick ett ord att Jesus har sparat det goda vinet i den sista tidens väckelsen, som kommer och som finns lite här och där.

Jag är evangelist och GUD brukar röra mig mer när jag läser GUDs ord, än ett vanlig möte. Jag brukar  läsa bibeln högt.

Joh 2:1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Joh 2:2 Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet.
Joh 2:3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: “De har inget  vin.”
Joh 2:4 Jesus svarade: “Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.”
Joh 2:5 Hans mor sade till tjänarna: “Gör vad han än säger till er.”
Joh 2:6 Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var.
Joh 2:7 Jesus sade: “Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden.
Joh 2:8 Sedan sade han: “Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det.
Joh 2:9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen
Joh 2:10 och sade: “Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.”
Joh 2:11 Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.   SFB 1998/e-Sword.

Vi lever den sista väckelsens tid. Jesus kommer och hämtar kristna till Himlen som händer i våras tid. Vi är den sista släkte på jorden innan Jesus kommer!  Vissa av oss har sett Israels rikets födelse i 1948.  Det är fikonträdet i Lukasevangeliet. Från Israels rikets födelse finns bara en släkts längd till den år som Jesus kommer som är 70 eller 80 år som står i psalmer. Så räknar vi 1948+ 70= 2018, eller 1948 + 80 år = 2038 .  Men jag kan inte säga år eller dag nu, men den kommer som en tjuv. Men när är Jesu återkomst närmare, jag tror att vi som lever i anden känner den att Jesus kommer snart som en brud förskönar sig till ett bröllop!

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd.
Luk 21:30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära.
Luk 21:31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.
Luk 21:32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker.
Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Psa 90:10 Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort.

Titta! Den står: Vi flyger bort. Den är en profetia. Vi som är kristna att tror på Jesus vi flyger till Himlen när Jesus kommer. I Finland  finns en villolära att på nästa ska Jesus flytta att bo i Jerusalem. Men den är inte sanning! Jesus kommer att hämta kristna till Himlen! Så det börjar den bästa fest!
Luk 17:34  Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.

Luk 17:35  Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar.”

Om du har behov att skriva en blogg eller skriva en predikan så kan du göra samma som jag med e-Sword och extra översättningar som finns Svenska Folkbiblen 1998 som gratis och många engelska och finska översättningar…

Så här bygger man en Windows finska svenska engelska danska norska bibel program som som är gratis och inte beror internet när den har byggts.

Fullscreen capture 2015-05-10 211348.bmp

Jag lagade e-Sword 10 bibleprogram till Windows igen. Den installerade sig till en “e-sWord10” pärm under programfiler  i Windows och då den tappade alla mina nordiska biblar till e-Sword.  I bilden se du att vilka översättningar finns med i ett ZIP  paket.

Titta i bilden uppe som du ser ca. 10 extra översättningar som kommer i ZIP paketet och som e-Sword 10 själv tappar bort om du har varit dessa tidigare som jag. Men man måste kopiera dessa till rätt pärm i din Windows.

Så jag delar ut en zip packet som innehåller SFB 1998 och två finska översättningar som vi har prorucerat t. ex. Aapeli Saarisalons Nya Testamentet och några engelska. Det innehåller ESV som bästa english Biblen. Det finns ca. 10 nordiska biblar.

1. I första man laddar e-Sword program från internet www.e-sword.net

2. Man laddar ner den och packar upp.

http://www.biblecenter.se/files/e-Sword_Nordisk_Extra_oversattningar.zip?forcedownload

3 Man kopierar själv alla bibel moduler bbl och bblx filer till e-sword  pärm i program filer. t. ex. bilden här. I normal Windows ser man bara filnamn inte fil extension som t. ex. bblx.

Fullscreen capture 2015-05-10 211233.bmp

I bilden I ljusblå färg syns biblar som har kommit med zip paketet, Aapeli Saarisalos Nya Testamentet ser inte ut, men SFB som svenska folkbiblen 1998 syns. Man kan klicka alla bilder större att kan läsas.

Så bygger man en Windows finska svenska engelska danska norska bibel program som är gratis och som beror inte på internet när den har byggts.

Så den är smidigt spara den själva e-Sword program och den 10 nordiska bibelöversättningarn till en USB minne och spara den och dela till vänner.

e-Sword modulerna som finns i ZIP fungerar med e-Sword 8, 9, 10. Men observera att e-Sword 10 installeras på ett nyt katalog och den tappar alla som man har moduler tidigare, som hände mig.

I min dator är stigen eller pärmen så:

C:\Program Files (x86)\e-Sword-10

Man måste söka upp den själv. den kan variera liten pga. att vilken version är windows, viken är språk och installation.

Efter kopiering man bara startar igen e-Sword och alla biblar syns som i bilden.

Fullscreen capture 2015-05-10 215320.bmp

I Bilden har den zip paketet laddats ner och öppnats som man ser att vilka översättningarna kommer mer. Vissa av de kan man inte ladda på e-sword sidor.

Man bara söker upp e-Sword 10 pärm under program filer och kopierar filerna i den.

Jag hittade en fin sak med e-Sword 10. Man kan söka upp ett ord med annat språk. Jag  kan söka upp det på finska och jag kan visa,  läsa och låna ordet på svenska rakt.

Fullscreen capture 2015-05-10 235447.bmp

Titta bilden.  Man kan söka vilket som helst språk.  Så jag sökte “kaksi naista” som betyder “två kvinnor”. och fick upp den på svenska rakt.

Man kan klicka alla bilder större, och komma tillbaka med webbläsarens pil bakåt.

Ladda ner Svenska mp3 Nya Testamentet Ljudbok

Så här lyssnar man en mp3 CDR Nya Testamentet skiva i MP3 CDR Stereo  på Svenska. Den bilstereomodellen var några år sen. I dag har jag en bluetooth bilstereo.

De finns två version av det mp3 ljudbok Nya Testamentet.

1. En som långa mp3 filer som en fil är en Nya Testamentets bok.

Den långa mp3 filer som finns 27 filer kan du ladda ner med mp3 spelaren i höger sidopanel på en fil per gång.  Den går bra rakt till en smartphone eller surplatta.

Den version har uppdaterats i dag som bättre mp3 taggar som visar filer i rätt ordning på din greger t.ex smartphone. 

Om du har laddat den tidigare, efter den 2015-03-05 har vi bättre version här.

2. Det finns 260 filers version, som varje Nya Testamentets kapitel finns på egen mp3 ljudfil med engelska titel.

Den här version brukar vi dela ut på mp3 CDR skivor och du kan ladda ner den på den här länken. Det är ett ZIP paket.  Man kan använda www.7zip.org att packa upp den. Men Windows vanlig zip öppnare fungerar också.

Det Nya Testamentet fungerar bra mer smartphones och surfplattor. Om du ladda ner den med Windows så öppnar du zip paket och kopierar den t.ex ett Micro SD minneskort och lagar det kort i din smartphone.

Annars kan du koppla din smartphones eller surfplattas intern minne. Koppla up en  Windows dator med en USB kabel, laga upp massminnes display och kopiera mp3 filer i smartphone.

Ladda ner Svenska mp3 Nya Testamentet Ljudbok, 260 filers version

http://www.biblecenter.se/rsm/Swedish_NT_mp3/Swedish_NT_MP3_2014_07_12_smartphone_ljudbok.zip?forcedownload

260 filer är förmycket att ladda ner bara en per gång.

Reformationsbiblen NT 2014 PDF, ladda ner

http://www.biblecenter.se/rsm/Swedish_NT_mp3/Reformationsbibeln_NT_2014_07.pdf?forcedownload

Kan man lita på Bibeln 2000? PDF

http://www.biblecenter.se/rsm/Swedish_NT_mp3/Kan_man_lita_pa_bibel_2000_v2.pdf?forcedownload