En ängel uppenbarade sig i Finland, en video som vittnesbörd med svenskt text

Ängeln sade: Sädesfältets har vitnats!

35 Säger ni inte: fyra månader till , sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.
36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans.
37 Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar.
38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.”
 John 4:35-38 SFB

 

35 ”Say not all of you, There are yet four months, and then comes harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest. ”
36 And he that reaps receives wages, and gathers fruit unto life eternal: that both he that sows and he that reaps may rejoice together.
37 And herein is that saying (o. logos) true, One sows, and another reaps.
38 I sent you to reap that whereon all of you bestowed no labour: other men laboured, and all of you are entered into their labours. John 4:35..38 Updated King James version in The Unbound Bible Windows program

35 Ettekö sano: ’Vielä on neljä kuukautta, niin elonkorjuu joutuu’? Minä sanon teille: Nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat vaalenneet korjattaviksi.
36 Jo nyt korjaaja saa palkan ja kokoaa satoa iäiseen elämään, että kylväjä ja korjaaja saisivat yhdessä iloita.
37 Tässä on totta sana, että toinen on kylväjä, ja korjaaja toinen.
38 Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan sitä, mistä ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille.” John 4:35…38 JKR

Psalms 112

1 Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.

2 His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.

3 Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.

4 Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.

5 A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

6 Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.

7 He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the Lord.

8 His heart is established, he shall not be afraid, until he see his desire upon his enemies.

9 He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.

10 The wicked shall see it, and be grieved; he shall gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked shall perish.

King James Version (KJV)

Jukka418 There is power of the Jesus Blood live Worship lovsångvideo


Jukka418 There is power of the Jesus Blood live video
PDF  There is the power of the blood, Det finns kraft, Löytyy voima, lyrics ackord lyrik.

http://www.biblecenter.se/rsmp3/4xx/Jukka418_There_Is_Power_In_The_Blood.pdf

Jukka418 There is power of the Jesus Blood / Det finns kraft mp3

 

IMG_0141

Bild: Man behöver en pop filter i studio.

 

Gör dig redo!

Här lägger jag upp en bloggsida jag har.

Här finns lite av egna Bibelupplevelser som jag hoppas kan vara till någons glädje!

Läs och begrunda, spara eller förkasta, gör vad du vill, men! I vilket fall som helst.

Jesus Kristus, Guds Son, Han som gav Sitt liv  och blod för alla människors skull, för alla våra synders och skulders skull, Han fullbordade det på Golgata kors, Han som är Vägen till Gud, Sanningen från Gud och Livet från Gud, Han är suverän, god, kärleksfull och allra bäst!

Leifs blogg och Undervisning

 

 

 

100 människor blev kristen i Kaustinen Folk Music Festival i Finland i 2005 i en vecka!

Kaustinen kolme uskoon tullutta yhtäaikaa laulamassaHelig Ande kom på mig så att jag måste vittna att vad Gud gjorde i mitt tjänst i 2005. 100 stycken människor blev kristen på marknadsplats hos Kaustinen Folk Musik festival. I bilden är några första som sjöng med mig efter de blev tro på Jesus.  I Bilden var mitt första plats hos en bankomatkö.  Musik greger funkar, med egna laddbar batterier, utan nätström.

2005_07_16_00_31_58

I Bilden är en av sista av 100 som blev kristen i kl 04:00 på morgon nä solen blev skina igen…  Alla ära till GUD! Tack till Jesus. Det var K-Markets markanadplats hos Folk Musik festival. Alla ungdomar lovade att jag fick fotografera dem.

Den funkar så att jag bara sjunger Jesu blod sånger och helige andes gåvor verkar i mig och jag kallar människor eller dom kommer till mig och jag pratar med de och de blir kristen.

Jag som evangelist bodde den veckan hos en Kaustinen Babtists församlingens evangelist familj, som sade att Sista tiden har börjat när dom hörde den. Jag som evangelist hade bara 5 EUR tältplats men de plockade mig och hjälpte mig.

Jag var några  år den heltidstjänst i Finland innan jag flyttade till Sverige i 2005.  Alla ära tillhör GUD!

 

Himmel för mig!

Inspelningen är gjord efter Målle Lindbergs version av sången.

Texten finns nedanför!

IMG_20141217_092212

Himmel för mig

1. Det finns många människor som klagar ibland, när vi stämmer upp vår musik. Men vi har gått över Jordan till löftenas land, och, detta är himmel för mig.

Kör
Detta är himmel för mig, detta är himmel för mig. Vi har gått över Jordan till löftenas land, och, detta är himmel för mig.

2. Men när vi har fröjdats med jubel och sång, blir mången både ängslig och rädd.
Men Gud fyllt oss med Anden, det lättar
vår gång, och, detta är himmel för mig.

Kör
Ja, Detta är himmel för mig, detta är himmel för mig. Gud fyllt oss med Anden, det lättar vår gång, och, detta är himmel för mig.

3. Och, vi väntar att Jesus skall komma igen, ja, Jesus som dog på ett kors.
En sky utav vittnen skall föra oss hem,
och, detta är himmel för mig.

Kör
//: Ja, Detta är himmel för mig, detta är himmel för mig.
En sky utav vittnen skall föra oss hem,
och, detta är himmel för mig ://
Ja, detta är himmel för mig.

Beställ och dela ut gratis traktater

Vi köpte en bil 7349

http://www.wmpress.org/

eller

http://www.wmpress.org/booklet_order1.php

De skickar gratis till Sverige. Vägen till GUD eller The Way to GOD är bäst. De finns 500 stycken i en låda.

 

2005_07_21_21_49_28

Bild 10 år sen i 2005 i Pori Jazz festival i Finland, egen tjänst hos marknadsgatan. 20 människor blev kristen i en vecka och en fyllt med den Helige Ande. Det var utan traktat med Den Helige Andes gåvor och Jesu blod sånger. Alla ära tillhör till GUD. I 2005 hösten flyttade jag till Sverige.

Psalms 23, The Lord Our Shepherd

23 The Lord is my shepherd;
I have everything I need.
2 He lets me rest in fields of green grass
and leads me to quiet pools of fresh water.
3 He gives me new strength.
He guides me in the right paths,
as he has promised.
4 Even if I go through the deepest darkness,
I will not be afraid, Lord,
for you are with me.
Your shepherd’s rod and staff protect me.
5 You prepare a banquet for me,
where all my enemies can see me;
you welcome me as an honored guest
and fill my cup to the brim.
6 I know that your goodness and love will be with me all my life;
and your house will be my home as long as I live.