Videos

Covid 19 vaccination pass är kommunism och nästan än Mark of The Beast, som kan bli den senare!

Shalom! Titta en viktig video på denna sida som gäller ditt liv! Det är måste mig att jag skriver och delar dessa saker på svenska också! I dag och förra året 2020 redan är så att i TV och samhällen finns mycket lögner om covid och vaccinationer. Dessa här är officiella information om EG:s medicin database:

  • Vet du att 4000 personer har dött efter vaccinationer i EG tills 31 Mars 2021?
  • Vet du att 162,000 personer har blivit svårt och långtidssjuk i EG efter vaccinationer tills 31 Mars 2021?

Hade du hört dessa? Kanske inte, därför att i dag TV och tidningar säger inte sanning till dig det betyder att den Nya Värdens Order (New World Order) har börjat i 2020 med Covid 19. Du måste söka den här viktig information själv på Internet. Jag har gjort den hela tid. De finns mycket censur i nutider på Youtube och Facebook mm.

Titta den senaste video om SANNING av Vaccinationspass på pratat engelska, (som finns finskt text)

OBS:  Den Finländska Youtube alternativ Toktentube som berättade sanningen om de dödande vaccin har censurerat bort i tillfället. Så man ser inte den original video som borde vara. Men den kommer vara i gång senare.  Artikelet ska förnyas senare. Detta text har skrivits i 2021-10-20.

Observera att video är engelska prat som svenskar kan ganska omfattande. Video berättar att vad är vaccinations pass och hur farlig är den ditt liv.

  • Observera att början av videon, kommer en kort finsk reklam, men sen du hör engelska prat och kan titta på hela videon.
  • Titta på två videon till på Covid 19 avslöjande som finns nerde på denna sida!

Denna text tillhör till video uppe.

ENGLISH: In this video, Naomi Wolf, CEO of the Daily Cloud, warns people about this now much-talked-about vaccine passport, which is already in use in Israel. This vaccine passport system is about exactly the same thing as the social credit rating system. In practice, this vaccine passport system would make it possible for people to be controlled, monitored, observed, and, worst of all, all those called so-called “Dissidents” could be directly classified as 2nd class citizens, could be discriminated against and denied access to all services provided by society.

With this system, everything we do, where we are and with whom we spend our time could be tracked. The introduction of a vaccine passport system would therefore deprive us of virtually all of our privacy and our right to a free life. Through this system, our lives could be controlled and if we did not behave like “decent citizens” (in line with the general narrative, agenda and “one truth” of the authorities), we could be prevented from entering the store to buy food, use public transport and other services. The Bible also speaks of the mark of the beast, which in time is appropriate for this description (Revelation 13: 16-17).

The ultimate goal of these thoroughly evil people, who are currently taking all these plans of evil forward, is to micro-chip every human being on earth. Everything we see happening right now and being taken globally forward everywhere is ultimately aimed at just that. Of course, all the use of money is to be included in this technology. If you have not been a “decent citizen” or you are a so-called “Dissident,” your use of money can be denied to you completely, and therefore the only way you can regain your rights is to submit to this tyrannical system and give up your own “rebellious” opinions and thoughts.

Many technology companies are now really interested in this very lucrative agreement that guarantees extreme dominance. Because those who have access to and use of all this data will rule this world.
This is very serious and we need to be aware of this, because if this is put into practice, there will never be a return. We lose everything, our rights, our freedoms and our lives. As Naomi Wolf said in the video, “We are committing suicide on a cliff. We are steps away from the edge of the abyss. There is no going back, so please, let’s fight together. ”

This is not some conspiracy theory, but this is really happening at the moment. The wisest thing we can do in these challenging times is to fill ourselves with the RIGHT INFORMATION instead of the lies fed by these states. It is also really important to boldly share information with others. During this PLANdemia, we have subtitled almost a hundred expert videos in Finnish about the love for Finns, which you can watch on our website: Expert videos

The Coalition Party’s Petteri Orpo has recently revealed its rather global colors in a short video published on April 8, 2021, announcing that the Coalition Party wants VACCINE PASSPORTS for Finns: Petteri Orpo wants Vaccine Passports for Finns

Here is also a Finnish subtitled, English speaking video about Israel where vaccine passports are already in use:

Here is another English speaking video from Israel on this same topic:
The global Nazi Germany project is advancing in Israel

Let us continue the fight and not give up our rights in the face of this satanic tyranny. Let’s stay strong and do our best to stop this madness! You and your right to a free life are the most important of all! You are the most precious & unique of all here on earth.

I Finland finns egen nya Youtube alternativ

www.tokentube.net som berättar mycket med engelska pratvideor om sanning av korona, covid 19 och m-DNA m-RNA vaccinationer.

Titta på videon på www.tokentube.net du hittar sanning att de inte finns en covid pandemi nu.

Den är bara fusk som man hör på TV och de finns agenda som pressar mycket vanliga medborgare i alla länder!

Jag önskar Jesu rika välsignelser dig!

Med vänliga hälsningar

Jukka

DEN FÖRSTA VIDEONS TEXT PÅ SVENSKA ÄR HÄR PÅ GOOGLES SNABBÖVERSÄTT

I den här videon varnar Naomi Wolf, VD för Daily Cloud, folk om detta nu mycket omtalade vaccinpass, som redan används i Israel. Detta vaccinpas ssystem handlar om exakt samma sak som det sociala kreditvärderingssystemet. I praktiken skulle detta vaccinpass system göra det möjligt för människor att kontrolleras, övervakas, observeras och, värst av allt, alla som kallas så kallade ”Dissidenter” kan klassificeras direkt som medborgare i andra klass, kan diskrimineras och nekas tillgång till alla tjänster som tillhandahålls av samhället.

Med detta system kan allt vi gör, var vi är och som vi tillbringar vår tid spåras med. Införandet av ett vaccinpasssystem skulle därför beröva oss nästan all vår integritet och vår rätt till ett fritt liv. Genom detta system kunde våra liv kontrolleras och om vi inte beter oss som “anständiga medborgare” (i linje med myndigheternas allmänna berättelse, dagordning och “en sanning”) kunde vi hindras från att komma in i butiken för att köpa mat , använda kollektivtrafik och andra tjänster. Bibeln talar också om odjurets märke, vilket med tiden är lämpligt för denna beskrivning (Uppenbarelseboken 13: 16-17).

Det yttersta målet för dessa grundligt onda människor, som för närvarande tar alla dessa onda planer framåt, är att mikrochippa varje människa på jorden. Allt vi ser hända just nu och tas globalt framåt överallt är i slutändan inriktat på just det. Naturligtvis ska all användning av pengar inkluderas i denna teknik. Om du inte har varit en “anständig medborgare” eller om du är en så kallad “Dissident”, din användning av pengar kan nekas dig helt och därför är det enda sättet du kan återfå dina rättigheter att underkasta dig detta tyranniska system och ge upp dina egna “upproriska” åsikter och tankar.

Många teknikföretag är nu verkligen intresserade av detta mycket lukrativa avtal som garanterar extrem dominans. Eftersom de som har tillgång till och använder all denna information kommer att styra denna värld.
Detta är mycket allvarligt och vi måste vara medvetna om detta, för om detta genomförs kommer det aldrig att återvända. Vi förlorar allt, våra rättigheter, våra friheter och våra liv. Som Naomi Wolf sa i videon, ”Vi begår självmord på en klippa. Vi är några steg från avgrundens kant. Det finns ingen väg tillbaka, så snälla, låt oss slåss tillsammans. ”

Detta är inte någon konspirationsteori, men det händer verkligen just nu. Det klokaste vi kan göra under dessa utmanande tider är att fylla oss med RÄTT INFORMATION istället för de lögner som matas av dessa stater. Det är också väldigt viktigt att djärvt dela information med andra. Under denna PLANdemia har vi undertexterat nästan hundra expertvideor på finska om kärleken till finländare, som du kan titta på på vår webbplats: Expertvideor

Koalitionspartiets Petteri Orpo har nyligen avslöjat sina ganska globala färger i en kort video som publicerades den 8 april 2021 och meddelade att koalitionspartiet vill ha VACCINSPORT för finländare: Petteri Orpo vill ha vaccinpass för finländare

Här är också en textad video om Israel där vaccinpass redan används: Nödrop från Israel – Ilana Rachel

Här är en annan video från Israel om samma ämne:
Det globala nazistiska Tyskland-projektet går framåt i Israel

Låt oss fortsätta kampen och inte ge upp våra rättigheter inför denna sataniska tyranni. Låt oss vara starka och göra vårt bästa för att stoppa denna galenskap! Du och din rätt till ett fritt liv är det viktigaste av allt! Du är den mest värdefulla och unika av alla här på jorden.

Aud Sölvberg predikar Guds Ord som lärare

Aud Sölvberg predikar Guds Ord som lärare. Live recording 2019-06-23

Vi har en ny kort indexsida som man hittar alt våran grupps och min egen och änners produktion, kommande live, och mötesprogram mm.

https://live.biblecenter.se/

Den här video har filmats  SONY HDR MV1 musikvideokamera. Den är bästa filma lite närmare, men man lär sig. Den här kameran är värdefull pga. den har en Line input för recording och manual recording level setting, men den har inte Zoom.  Kameran och modellen är ca. 5 år gammal och passar bra t. ex. hemstudiorecordingar eller sådana live möte  eller en band, eller lovsångsgrupp. Den har lite Wifi möjligheter att man kan titta på inspelat video och starta och stoppa inspelning, men Wifi är inte fullkomligt-

GUDS LÖFTEN: PREDIKAR Anders Tärnroth med böner och lovsånger

GUDS LÖFTEN: PREDIKAR Anders Tärnroth med böner och lovsånger

Mötet börjar ca. på 25 minut i video.

I början i mötetsvideo video undervisar jag videoinspelnings teknik till min vän. Jag pratar saker om Livesändning via Anrdoid Facebook App, och pratar om Musik video kamera SONY HDR MV1, som är så special att den har Line Input att man kan få stereo (studio) ljud i video inspelning.
Den här videot har redan varit FB live på många sätt och den har tittats ganska mycket, men allmän Yotubevideo kommer senare som nu.
Kameran har också super bra stereomikrofoner med manual recordig volume som har användats i denna videoinspelning.
Kameran och modellen är ca. 5 år gammal. Den passar jätte bra t. ex den här salen. Men om man inspelar bara 0,5 meter avstånd kan vara t. ex. att händer ser lite större än vanlig. Men den har inte rund (dåligt bild) som action kameror brukar ha. Kameran har inte en optiskt Zoom, men den är jätte special med sin bra egenskaper annars.
Tyvärr den finns inte vår internet vänners böner inspelat. En har troligtvis stängt recording. eller den är en teknisk fel.
Vi brukar inspela böner till vår och Internet vänner men den lyckades inte nu. Jag som har varit tidigare att mixar salljud och sköter kameror, tolkar nu på Finska i ett annat rum och jag kan inte vara samtidigt med mötessal. Jag är med bara innan mötet och efter mötet som vi har cafe.
Jag är tacsam om den här kontakt och möjlighet göra samarbete med levande Kristi Kropp. Om man har blivit isolerat sig, så livet går lite dåligare.
Alla vi behöver en levande kontakt, eller vi måste brinna GUDs eld så mycket att den hjälper andra människor.
Länk till video är.

Blessings Jukka

Bild är från våran finska tolkats live som har skickats i realtid på Finska Youtube och Facebook.

Mötet med gratis bibelbloggen www.biblecenter.se (den här artikels link)

 
Mötet på Youtube

 

Mötet som är delvis Finska tolkats.

Jag hörde lite dåligt predikan denna gång.
Också är mitt jobb att dela live på Facebook som jag gjorde också.
 
Mötet med finska tolkning och gratis Biblar och lovsånger.
Osittain suomenkielinen tulkkaus suomenkilisen ilmaisen Raamattublogin ja ylistyslaulujen kanssa!
Finska tolkats mötets kortlänk – Suomenkielisen kokouksen lyhytlinkki.
 
….samma med Finska Youtube kanal
På dessa Youtube och Facebook kanaler skickar vi LIVE varje Söndag kl ca 16:00 Sveriges tid som är ca. kl 17:00 i finlands tid.

Näillä yo. Youtube ja Facebook kanavilla lähetämme live sunnutnaisin Ruotsin aikaa noin kl 1600 ja Suomen aikaa noin kl 17:00

 

Video: Stor väckelse kommer – David’s mötet

Davids bön- och predikomöte på torget pga. vår lokal har tagits att vara en EU Val lokal i denna dag.  36 minuts video.

Stor slutväckelse kommer och efter den flyger vi himlens hem med Jesus. Här är samma mötet med andra del av live. Live tappades och med den är live del 1 och live del 2. Den är 52 minuts video

Jag ber ursäkt av lite bild. Men klockan är mycket när jag lagar den….

 

Video: David’s groups Saturday meeting of 2019-05-19. Preaching Aud Sölvberg David’s grupp söndagsmötet i 2019-05-19 Predikar: Aud Sölvberg

Skicka din böneämne nu till nästa söndags live mötet som t. ex. helande, om du vill arbete, om du vill en välsignelse från Jesus, om du redan är kristen och du vill få mer de andliga gåvor från den Helige Ande.  Kom möten eller titta live att hitta din kallelse i GUDs rikets tjänst.

Din böneämne blir säkrast fram om du skickar den på SMS min andra mobil som är nummer 0700- 92 7214. (Int 00 46 700 92 7214) Eller om du har Facebook messenger,  skriv privat meddelande till Jukka Stockholm. Möten arrangerar David Bidrinwa med teamet. David tel. 072 007 2822. (Int. 00 46 72 007 2822)

SUOMEKSI TULKATTU VIDEO ON ALEMPANA! Finskt tolkats video finns ner.

Video: David’s groups Saturday meeting of 2019-05-19. Preaching Aud Sölvberg David’s grupp söndagsmötet i 2019-05-19 Predikar: Aud Sölvberg.  Video är på Svenska videokanalen Jesus är HERREN!

Kom med möten och få mer den Helige Andes gåvor. Har du redan? Du kan få mer.- Om du inte har gåvor 1 Kor 12 du måste skaffa de. Annars de finns risk att du sitter med religion som kan inte hjälpa dig att be den Helige Andes gåvor till dig. Fråga David eller Aud att dem ber för dig.

1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: “Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?” De svarade honom: “Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig Ande.” 3 Han frågade: “Vilket dop blev ni då döpta med?” De svarade: “Med Johannes dop.” 4 Paulus sade: “Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus.” 5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, 6 och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade. 7 Tillsammans var det omkring ett dussin män. Apg 19 SFB

Att du kan få din kallelse från GUD måste du första se till GUDs riket via de andliga gåvor 1 kor 12.  Du måste se via en eller vissa av de andliga gåvor och sen du kan få din kallelse när är GUDS tid. Nyckeord: DU MÅSTE SE i ANDEN! 2 Kung 2 :10.

8 Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. 9 När de hade kommit över sade Elia till Elisha: ”Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig, innan jag tas ifrån dig.” Elisha sade: ”Låt mig få en dubbel arvslott✱ av din ande.” 10 Han svarade: ”Du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så.” 2 Kung 2.

Ni  som hade lämnat böneämne till möten vi ber samma sätt varje söndagsmötet, slutet av livesändning.

Möten är på Upplands Bro Centrum. Dagcentral huset, Flora Salen, varje söndag kl 16:00. Alla är välkomna! Jesus HELAR. Jesus frälsar! Jesus ger den andliga gåvor om tiden är formogen dig från GUD. Men alla kan få gåva att tala tungor, att skilja andar, att göra frisk. läs mer på 1 kor 12. I Nya Testamentet samt Rom 12.

Live börjar ca. kl 16:00 på Facebook Jesus är Herren. Mötesvideon kommer på detta webbplats och Youtube snart som möjligt om live video.

Ovan är samma möte med delvis simultan finska tolkning på live video ljud. Video är youtube på finska Jeesus on Herra kanalen.

Yllä Osittain suomeksi tulkattu video. Jeesus on Herra Suomi oanavalla. David’s groups Saturday meeting of 2019-05-19. Preaching Aud Sölvberg David’s grupp söndagsmötet i 2019-05-19 Predikar: Aud Sölvberg.

Ovan är kort video av samma mötet : sista böneämnen från Internet har tolkats på Finska! Video är på Jeesus on Herra finska videokanal! Kolla finska ner.

Yllä lyhytvideo suomeksi tukkatut rukousaiheet.  Lisää suomeksi alempana!

Vi tar emot personliga böneämnen till varje söndagsmöte, som pastorer och människor ber Jesus för dig. Pastor David har trons gåva från GUD. Det händer som han säger. Den är bra titta video eller vara med en  levande grupp I Jesus. Den är inte religion som händer ingenting. Den är Bibliskt Kristendom som den Helige Ande fungerar med GUDs mirakel. Du får din helande.

Skicka din böneämne nu till nästa söndagsmötet som t. ex. helande, du vill arbete, du vill en välsignelse från Jesus.  Din böneämne blir säkrast fram om du skickar den på SMS min andra mobil som är nummer 0700- 92 7214. Eller om du har Facebook,  skriv privat meddelande till Jukka Stockholm. Möten arrangerar David Bidrinwa med teamet. David tel. 072 007 2822.

Vi ber Jesus för dig i slutet av varje LIVE MÖTE! Live börjar 16:00 varje söndag i Sveriges tid och är på Svenska och kanske engelska. Nyhet! Vi skickar en parallell Finska tolkat live! Kl 17:00 söndagar i Finlands tid. KL 16:00 i Sveriges tid.

Tässä videolla on  tulkattu suomeksi rukousaiheet, alusta voi puuttua muutama, koska jouduin sammuttamaan suomenkielisen liven että sain rukousaiheet esille kännykästä. Pieni vahinko. Mutta katso ne ruotsinkielisen videon lopusta yllä jos et löytänyt omaasi.

Otamme vastaan rukouisaiheita joka sunnuntain kokoukseen. Suomeksi tulkattu live alkaa Su kl 17:00  suomen aikaa. 16:00 Ruotsin aikaa. Eli lähetämme RUOTSI – ENGLANTI liven ja Ruotsi englannin päälle on tulkattu suomeksi.

Varje söndag ca. kl 16:00 skickar vi live på SVENSKA och kanske predikan också ENGELSKA

https://www.facebook.com/groups/JesusArHerren/

Kom med vår grupp om du är med facebook. Snart som möjligt kommer videor också på detta webbplats och Youtube!

Vi evangeliserar varje lördag på BRO CENTRUM TORGET kl 10:30. Vi har lov från Polisen som måste vara.

Om du är kristen och vill evangelisera eller vill bara komma att stödja oss med böner är du välkommen. Vi ber i Dagcentral Husets lilla bönesalen tiden under evangelisation på torget.  Vi har färdiga påsar traktaten VÄGEN TILL GUD.

Evankelioimme Joka sunnuntai kl 10:30 BRO Torilla. Tule mukaan os olet olet kristitty! Rukoilemme Dagcentral pienessä rukoussalissa evankelioinnin aikana. Voit rukoilla tai olla aktiivi evankelioinnissa. Meillä on valmiita pusseja traktaatteja VÄGEN TILL GUD.

Telefon David 072  007 2822. Telefon Jukka 0700 927214.

Joka sunnuntai lähetämme suomeksi tulkatun live lähetyksen Davidin ryhmän kokouksista kl 17:00 Suomen aikaa. 16:00 Ruotsin aikaa.

Tule mukaan meidän ryhmään jos olet mukana Facebookissa.

https://www.facebook.com/groups/JeesusOnHerra/

Niin pian kuin mahdollista joka viikko videot tulevat myös tälle blogille ja Youtubeen.

Telefon David 072  007 2822. Telefon Jukka 0700 92 7214.

Detta skrev Jukka. Var du välsingar i Jesus.

Pastorer och folket om BRO ber på Lillsjöberget för Jesu goda välsignelser till kommunen, LIVE

Pastorer och folket om BRO ber på Lillsjöberget för Jesu goda välsignelser till kommunens folket Vinden på berget stör inspelning, men vissa tiden en gitarrpåse hjälpte  att skydda plattan som inspelar. Du kan hoppa lite framme i videon när kommer mycket blåsljud på video.

Davids teamet har detta mötesprogram. Alla är välkomna, att bli frälst, att ta emot din helande från Jesus, att få mer de andliga gåvor från den Helige Ande, att hitta din kallelse på GUDs rikets jobb,  du kan höra mer GUDS ORD, som förvandlar dig mer att vara liksom Jesus! mm.

Jag tar emot personliga böneämen på Facebook messenger Jukka Stockholm. Skriv mig. Vi ber slutet av nästa söndags live mötet. Möte och live börjar kl 16:00. Mötet tar ca 2..3 timmar. Vi ber Jesus för dig live som du kan titta på live eller titta på efterhand. Du kan också skriva din böneämne till johannes@biblecenter.se  oavset om du hittar den här senare på nätet vi håller möten tills vidare och ber för dig.

Varje tisdag kl. 17:30 Barn och ungdomar i Dagcentral
Varje torsdag kl. 18:30 Möte i Dagcentral
Varje lördag kl. 11:00 Evangelisation på torget I BRO
Varje söndag kl. 16:00 Huvudgudstjänst i Dagcentral Flora Salen. Vi skickar live på Facebook på det här möte. Titta live.

Möten är Upplands-Bro Centrum, Dagcentral huset, Flora salen eller på vecka kan vara en mindre mötesrum i dagcentral första våning.

Söndag kl 16:00 mötet skickas live på FACEBOOK, du som tittar och gillar kan själv dela en livesändning rakt till dina vänner. Gör den!

Möten arrangerar David Birindwa med teamet.

Vi skickar möten live på facebook på 

https://www.facebook.com/groups/JesusArHerren/

Videon kommer till Youtube på nästa vecka efter mötet.

Bönemöte med lovsånger och predikan: Aud Sölvberg undervisar GUDS ord i 2019-04- 28

Möten arrangerar sk. Davids teamet i Stockholm Upplands-Bro.
Alla är välkomna till möten.

Nästa möte är Söndagen 2019-05-05 kl 17:00 i Upplands-Bro Centrum, Dagcentral, Flora Salen  Som är helandemöte med bön, lovsånger och predikan och kafé mm.

Mötestider varierar så att 2019-05-12 är möte kl 15:30 samma plats.

Vi skickar möten live på facebook på 

https://www.facebook.com/groups/JesusArHerren/

Videor kommer på dessa sidor på veckan efter mötessöndag.

Vi lagar kommande program till dessa sidor snart…

Båten kommer snart hamnen, en ny gospel sång till Svenska!


BÅTEN KOMMER SNART HAMNEN. En ny gospel sång till svenska. Jag fick en visdomsord att jag måste översatta sången från finska till svenska, tack till Jesus! Sången kommer här på video. På länken finns en PDF dokument med lyrik och ackord, samt länken på finska sången.

Ta sågen i bruk! Man kan skriva ut PDF!
 
BÅTEN KOMMER SNART HAMNEN PDF lyrik och ackord.
 
MP3 Version, som man kan ladda rakt till sin surplatta, mobil eller dator. Man kan ladda sången på höger sidopanel!
 
Finska sången är här
LAIVA KOHTA SAAPUU SATAMAAN
 
Ladda ner eller lyssna på nätet gratis mp3 Svenska Nya Testamentet, Svenska Gospel mm.

Follow The Holy Ghost a preaching av Pastor David Birindva


Video: Follow The Holy Ghost a preaching av Pastor David Birindva

KOMMANDE MÖTEN MED DAVIDS GRUPP

Mars
11 Mars Kallhäll 16:00
17 Mars i Bro kl 17:00
24 Mars Bönenatt Bro kl 19:00

April
7 April kl 17:00 i Bro

XX 13 april kl 19:00 Bönenatt Bro i en Kvarterslokal i Fasanstigen  14.  Detta möte har avbokats!

15 April kl 16 :00 Kallhäll
21 April kl 17:00 i Bro

Maj
4,5 och 6 Maj Bro konferens
12 Maj kl 17:00 i Bro
20 maj kl 16:00 Kallhäll

Alla är välkomna
Blessings
David

I vissa möten kan vara en LIVESÄNDNING och videoinspelning till Youtube PGA MISSIONSBEFALLNINGEN!

I BRO är mötesplats I BRO CENTRUM DAGCENTRALEN FLORA SALEN, Blomstervägen 7, 197 31 BRO

MED BÖNENATT BRO är mötesplats I en kvarterslokal i Fasanstigen 14 BRO.

I KALLHÄLL är mötesplats I FOLKETS HUS Våning 3, Nära Kalhäll station, Gjutarplan 2, 176 02 JÄRFALLA

Prayer Meeting w Pastor David B Worship Preaching – Bönemöte, lovsånger predikan. Stor Gudsnärvaro


Prayer Meeting w Pastor David B Worship Preaching – Bönemöte, lovsånger predikan. Stor Gudsnärvaro

Du kan ta emot din frälsning på Jesus, din helande från Jesus, att titta video. I video finns kraftig Gudsnärvaro. Alla ära och tack till Jesus!