Aihearkisto: Raamattuasiaa

KAUHEITA VIRHEITÄ TKSI, TOIVO KOILO SUURI ILOSANOMA TIETOKONE TEKSTI RAAMATUISSA JA MODULEISSA

Toivo Koilo Suuri Ilosanoma Uusi Testamentti PDF tekstinä ja tietokone ohjelmien moduleina (teksteinä) olevien tietokoneversioiden virheitä ja korjauksia: Matteus, Tammikuu 2019.
Huom: Nämä virheet koskevat vain 2018 helmikuu – 2019 tammikuu  jaettua TKSI tekstiä, joka on PDF ja Windows The Unbound Bible, e-Sword ja Android ja Iphone MyBible Dolganenko ohjelmien Raamattumodulien teksti. Kaikki löydetyt virheet korjataan, ja uusi versio ilmestyy joskus saataville. Tätä ei jaeta enää suuressa määrin. FinBiblen muissa Raamatuissa ei tiedetä olevan vikaa, mutta kaikki viat saa ilmoittaa sinne, tai minulle.
Valitettavasti näiden tietokoneraamattujen tekijä Finbible Pekka on laittanut vuosi sitten jakoon Internettiin aivan täysin kelvottoman TKSI Raamatun monessa tekstimuodossa. Jo Matteuksessa on kymmeniä täysin käsittämättömiä tekstivirheitä, nähtävästi hän on skannannut tekstin ja luullut että kaikki on ok. EIKÄ OLE LUKENUT ITSE TEKSTIÄ, EIKÄ OLE SIIS ITSE KIRJOITTANUT TEKSTIÄ, VAIKKA ON TOIMITTANUT SEN (SKANNAAMALLA).
 
Kun katsotte virheitä, niistä huomaa, ettei kukaan Jeesukseen uskova joka sanoo tekevänsä Raamattutyötä voi kirjoittaa tuollaista, kauheita virheitä. Henkilö joka nämä on tehnyt on luvannut korjata virheensä. Nyt hän itse korjaa myös näitä virheitä, ja minä toimitan hänelle virheet joita löydän.
 
Tämä tarkoittaa sitä että joskus kun uudet versiot tulevat TKSI PDF, TKSI My Bible Anrdoid ohjelman moduli, TKSI The Unbound Bible ohjelman moduli ja mahd. e-sword BBLX moduli, niistä voi hakea sanahaulla, että onko virheet vieläkin.
 
Eli käytännössä kaikki tekstit mitä on jaettu 2018, ovat virheellisiä ja niitä vasta on aloitettu korjaamaan Helmikuu 2019, eikä tiedetä koska on valmis. Mutta tarkoitan että kuka tahansa voi hakea esim sanan kuudellatoista, joka on väärin. 12 apostolia ei nimittäin istu kuudellatoista valtaistuimella!
 
Eli sitten kun näitä virheitä ei enää ole TKSI teksteissä ne on korjattu. Tämä on vasta Matteus!
 
Älä käytä TKSI Raamattua, ennekuin siitä ilmoitetaan että se on korjattu. Käytä vaikka Raamattu Kansalle, joka on eri toimitsijan ja suuremman toimitsijan tuottama. Se löytyy tietokoneelle Windowsille ja Androidille em. Ohjelmiin, sekä PDF.
 
YKSI ESIMERKKI. JEESUSTA SANOTAAN SIAKSI.
Vai siat muukalaisena. Korjaus: siat – Sinut
Matt 25:38 Ja milloin näimme siat muukalaisena ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme
 
MUTTA VIRHEET OVAT JO KORJATUT TKSI MP3 ÄÄNIVERSIOON, JOTA NAUHOITAN INTERNETTIIN, JA JOSSA YHTEYDESSÄ ALKOI LÖYTYÄ NÄITÄ KAUHEITA VIKOJA JUMALAN SANASSA!
Jos löydät virheitä FinBible raamatuista ilmoita minulle tai finbiblelle.
 
Tähän tekstiin tuli turhaan mukaan tavuviivoja – kun kopioin sen Wordistä. Microsoft vika.
 
VIRHELISTA ALKAA
————————————–
TKSI virhehuomioita, Matteus, 2019 Tammikuu.
 
Luen siis koko UT läpi äänittäen sen MP3 ääneksi. MP3 nauhoitus on jo korjat-tu.
Jos jotakin UT lukua ei ole mainittu, siinä en ole havainnut virheitä.
 
Monet virheet ovat melko selviä.
 
Tietenkin on parasta että tarkistat ilmoitetut virhekohdat kirjasta joka on lopullinen sana siitä miten TKSI pitää olla.
 
MATTEUS VIRHELISTA
 
Tietäjän -> Tietäjät
Täytyy olla monikossa, koska on sana heidän joka monikossa.
 
Matteuksen evankeliumi 2:7-8 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjän luokseen ja tut-kiskeli heiltä tarkoin tähden ilmestymisaikaa. “Ja hän lähetti heidät Beetlemiin sano-en: “Menkää ja kyselkää tarkasti pienokaista, ja kun Hänet löydätte ilmoittakaa mi-nulle jotta minäkin tulisin soittamaan Hänelle kunnioitusta.”
 
KR38 vertailun tähden Tietäjät, tuossa myös väliltyönti puuttuu.
Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan.
 
Se pitää olla sen
Matt 2:16 Silloin Herodes – nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet – vihastui suuresti ja lähetti tappamaan kaikki Beetlehemin ja sen ympäristön kaksivuotiaat ja nuoremmat poikalapset se ajan mukaan, jonka hän oli tietäjiltä tarkoin tiedustellut.
 
vuorella -> vuorelle
Matt 5:1 Nähdessään kansanjoukot Hän nousi vuorella, ja kun Hän oli istuutunut, tulivat Hänen opetuslapsensa Hänen luokseen.
 
Teidän teidät.
 
Matt 10:16: “Katso, lähetän teidän kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.”
 
sairaista sairaat
 
Matt 10:8: “Parantakaa sairaista, puhdistakaa pitaalisia, herättäkää kuolleita, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”
 
”ei” pitää olla ”se”
fiTKSI, Matt 11:23
Ja sinä Kapernaum joka olet korotettu taivaaseen saakka! Tuonelaan asti sinut syöstään alas. Sillä jos ne voimateot jotka sinussa ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Sodomassa, ei olisi seisonut tähän päivään asti.
 
Vertailun vuoksi: fiASUT, Matt 11:23
Sinä Kapernaum, joka olet korotettu hamaan taivaaseen! Hamaan tuonelaan sinut syöstään alas. Sillä jos ne voimateot, jotka sinussa ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Sodomassa, se olisi seisonut tähän päivään asti.
 
Sana Hänen on väärin. Pitää olla Hän
Matt 13:11: “”Hänen vastasi ja sanoi (heille): “Koska teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet mutta heidän ei ole annettu.””
 
Heinien on väärin. Pitää olla helmen
Matt 13:46: “”Löydettyään yhden kallisarvoisen heinien hän meni ja myi kaiken mitä hänellä oli, ja osti sen.””
 
Valainsa on väärin. Pitää olla valansa, kuten ASUT
Matt 14:9 Kuningas tuli murheelliseksi, mutta valainsa ja ateriakumppanien vuoksi hän käski antaa sen.
Menet -> menee
Matt.15:11-12 “Ei saastuta ihmistä se mikä Menet suuhun, vaan mikä suusta lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.” “Silloin *Hänen opetuslapsensa* astuivat esille ja sanoi-vat Hänelle: “Tiedätkö että fariseukset puheen kuullessaan loukkaantuivat?”
 
Tiili -> tuli. Nyt luen mp3 ääntä ub3:sta ja se kopioi niin helposti kaksi jaetta, toi-sessa ei ole vikaa, sama voi toistua tässä-
 
Matt.15:29-30 Sieltä lähdettyään Jeesus tiili Galilean järven äärelle ja Hän nousi vuo-relle ja istuutui sinne. Hänen luoksensa tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, *sokeita, mykkiä, raajarikkoja* ja paljon muita, ja he laskivat heidät Jee-suksen jalkain juureen, ja Hän paransi heidät,
 
Matteus 16 jatkuu.
Synkkinä -> synkkänä
Matt.16:3 ja aamulla: ‘Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa synkkinä.’ (Teko-pyhät.) taivaan muodon osaatte arvioida mutta aikain merkkejä ette osaa.
 
Matteus 17 jatkuu….
 
Jaenumero tekstissä myös. sulut OK. Koska tää on niitä jakeita joita ei ole kaikis-sa.
Toinen virhe: lähden -> lähde
Matt.17:21 (21 Mutta tämä laji ei lähden ulos muuten kuin rukouksella ja paastolla.)
 
Jaenumero tekstissä myös
Matt.18:11 (11 Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä mikä on kadon-nut.)
 
OHO KUUDELLATOISTA VALTAISTUIMELLA! kahdellatoista on oikein
Matt 19:28 “Jeesus vastasi heille: “Totisesti sanon teille: te jotka olette seuranneet minua, saatte siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa val-taistuimella, myös istua kuudellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”
 
Viime -> viimeiset
Matteus 19:30 “Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viime ensimmäisiksi “
 
Monta virhettä: pilkannut palkannut, vie urbaani viinitarhaani, kuka kukaan,
 
Matt.20:7 He vastasivat hänelle: ‘Koska kuka ei ole meitä pilkannut.’ Hän sanoi heille: ‘Menkää tekin vie urbaani (ja mikä kohtuus on, sen saatte).’
 
Tilanhoitajana tilanhoitajalle
Matt.20:8 Mutta illan tultua sanoi viinitarhan herra tilanhoitajana* ‘Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti.’
 
Ta – ota
 
Matt.20:14 ta omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa niin kuin si-nullekin.
 
Matteus 21 virheet
 
Tapahtuisi – oikein on: tapahtui
Matt 21:4 Mutta tämä kaikki tapahtuisi jotta toteutuisi mitä on puhuttu profeetan vä-lityksellä joka sanoo: ‘
Hänen – hän meni esim KR 38 mukaan näin.
Matt.21:28 Mutta mitä arvelette? Miehellä oli kaksi poikaa. Hänen ensimmäisen luo ja sanoi: ‘Poikani, mene tänään tekemään työtä viinitarhaani.’
 
Virhe: Sydämestäni – sydämestäsi
Lisäksi en ole puuttunut tässä pisteisiin ja pilkkuihin, enkä tupla lainausmerkkei-hin. Ne ovat hänen asia, joka on tehnyt PDF ja MyBible modulin. Alla siis vika esim: Toinen. tämän vertainen on. Piste kuulu olla pilkku!
Matt.22:37-40 “Jeesus sanoi hänelle: ” ‘Rakasta Herraa Jumalaasi kaikesta sy-dämestäni ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.'” Tämä on *ensimmäinen ja suurin* käsky. Toinen. tämän veroinen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ “‘Näissä kahdessa käskyssä riippuu koko laki ja profeetat.”
 
lapseton ei ole suomenkielen lause. lapsetonna
Matt 22:24 “sanoen “Opettaja, Mooses sanoi: ‘Jos joku kuolee lapseton” veljensä menköön naimisiin hänen vaimonsa kanssa ja hankkikoon jälkeläisen* veljelleen.'”
 
en pitää olla ette
kahdet jaenumerot tekstissä!
 
Matt.23:13-14 “(14)”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhät, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse en mene sisälle ettekä salli sisälle menevien mennä sisälle.” ” “(14 (13)”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, tekopy-hät. sillä syötte leskien talot ja rukoilette näön vuoksi pitkään. Se vuoksi saatte sitä kovemman tuomion.)”
 
lapset – lapsen
Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhät, sillä kierrätte meret ja manteret tehdäksenne yhden käännynnäiset ja kun sellainen* on syntynyt, teette hänestä helvetin lapset kahta vertaa itseänne pahemman.
 
Kaikki muut käännökset kyllä sanovat että ”joka on taivaissa” eikä ”joka; tai-vaissa”
MATT 23 9 “Isäksenne älkää myöskään kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on Isänne, Hän joka; taivaissa.”
 
se – sen
(14 (13)”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset,
tekopyhät. sillä syötte leskien talot ja rukoilette näön vuoksi pitkään. Se vuoksi
saatte sitä kovemman tuomion.)”
 
manteret – mantereet
käännynnäiset – käännynnäisen
lapset – lapsen
Matt.23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhät, sillä kierrätte meret ja manteret tehdäksenne yhden käännynnäiset ja kun sellainen* on syntynyt, teette hänestä helvetin lapset kahta vertaa itseänne pahemman.
 
Huomasin että olit korjannut suuri ilosanoma pdf 2019-01-11 päiväyksellä jo-takin kuten kellolla vian. Mutta näitä kaikkia ei ole korjattu. Kaksitoista aposto-lia istuu vieläkin kuudellatoista valtaistuimella. Ja nämä monet muut viat.
 
28 Jeesus vastasi heille: “Totisesti sanon teille: te jotka olette seuranneet minua, saatte siinä uudestisyntymisessä,
jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, myös istua kuudellatois-ta
valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
 
Tiedostojen linkkien poistaminen kotisivuilta ei poista tiedostoja googlesta. Eli sieltä se löytyy edelleen sinun serveriltäsi. On ne minullakin vielä netistä, mutta ehkä poistan, koska tää kestää.
Kokeilen kuitenkin jatkaa tätä nyt sinun 2019-01-11 PDF versiosta. No palaan taas TKSI Mybible moduliin, siinä on helpompi vertailla käännöksiä.
 
Auttaisihan se jos lähettäisit minulle jo korjaamasi version. Mybible tai PDF. Jos et sitä tee niin vikoja vain tulee enemmän selvitettäväksi, jos joudun tekemään työtäni vanhoista versioista. Jos et lähetä sitä ehkä silloin sinä et rakasta veljeä-si? Jos sinua ei huvita korjata näitä niin julkaisen tämän vikalistan, kunnes ne on korjattu. Enhän minä kiirehdi. Mutta tiedän että teen tätä Jumalan siunauk-sella ja Jumalan työnä.
 
kaiken – kaikessa
Matt.24:14 Ja tämä valtakunnan ilosanoma julistetaan kaiken maailmassa todis-tukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu
 
ta vasten – taivasten
Matt.24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät ta vasten enkelit-kään [ei myöskään Poika] vaan Isäni yksin.
 
et – että
Matt.24:33 Niin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää et se* on lähellä, oven edessä.
 
Här vika on näköjään korjattu jo PDF:ssä, no jatkan sitten PDF mukaan. Tästä uudesta PDF:stä ei ole tullut mitään ilmoitusta minulle?
 
Tässä nyt on sellainen pointti, että jos jo olisit lähetänyt minulle PDF tai jonkin uusimman tiedoston tulisi vähemmän virheilmoituksia.
Mutta ehkä sinun ei kannata ylenkatsoa näitä, vaan tarkistaa kaikki. Tiedän itse tekeväni tätä nauhoitusta ja tarkistusta Jumalan työnä, ja toivon ettet vaikeuta sitä.
Korjatumpaa tiedostoa ei ole. Kun et ole lähettänyt! Sille olisi suuri tarve. Myös väliversiolle joka viikko, jos vielä tarkistat sitä!
 
Matt 25:14 Sillä on niin kuin miehen joka matkusti muille maille. Här kutsui palveli-jansa ja uskoi heille omaisuutensa.
 
Vai siat muukalaisena. Korjaus siat – sinut
Matt 25:38 Ja milloin näimme
siat muukalaisena ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme
 
Tässähän on sitten sellaistakin vikaa paljon että.sanaväli puuttuu kuin esimerk-ki, ja ei ole isoa alkukirjainta. Mitä tämä kertoo siitä huolellisuudesta, jolla raa-mattutyöntekijän pitäisi toimia. Raamattutyöntekijän täytyy kunnioittaa Juma-lan sanaa, eikä pilkata sitä, kuin se olisi jotakin roskatekstiä! Tämähän on kau-heasti hosuttu versio. Pitää olla isot kirjaimet oikein, pisteet ja pilkut oikein. Tämä on sinun asia. En ala luettelemaan näitä vikoja.
 
ASUT jakeessa on Sinut isolla, koska on kyse Jeesuksesta. Tässä siat.
 
Sairaan – sairaana
Matt 25:43 olin muukalainen ettekä ottaneet minua huoneeseenne; olin
alaston ettekä vaatettaneet minua, sairaan ja vankilassa ettekä käyneet minua
katsomassa.’
 
Matteus 26….
Sanani – sanon
Lisäksi väärä merkki tekstissä: [
 
20 Illan tultua Hän oli aterialla kahdentoista
[opetuslapsensa kanssa. 21 Ja Heidän syödessään Hän sanoi: Totisesti sanani
teille: yksi teistä kavaltaa minut.”
 
Kai – Hän
 
25 Niin Juudas joka Hänet kavalsi, vastasi ja sanoi:
“Rabbi, en kai minä ole se ?” kai sanoi hänelle: “Sinä sanoit.”
 
( sulkumerkille ei ole paria.
28 sillä tämä on minun vereni, (uuden
liiton veri joka monen puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29
Mutta sanon teille: tästä lähin en juo tätä puun antia ennen kuin sinä päivänä jona
juon sitä uutena kanssanne Isäni valtakunnassa.” 30 Laulettuaan kiitosvirren he
lähtivät öljyvuorelle.
 
`heittomerkki ja lainausmerkki eivät olet parit.
24 Ihmisen Poika tosin menee pois niin kuin Hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä
ihmistä, jonka välityksellä Ihmisen Poika kavalletaan.’ Parempi olisi sille ihmisel-le
ettei hän olisi syntynyt.”
 
Oletko Pekka koskaan ajatellut tehdä Jeesuksen sanoja punaisella? Siinä tulisi sitten esille että ovatko lainausmerkit ja heittomerkit oikein, ja samalla voi kor-jata ne. Eikö punaisen tekstin voisi tehdä samalla tarkistuksena. Itse 1990 luvul-la tein JKR UT kirjan Jeesuksen sanat punaisella korostuskynällä, sanan opiske-lun tähden ja se oli hyvä.
 
Kommentti: RK MyBible versiossa oli ainakin puoli vuotta Jeesuksen sanat ko-konaan hukassa. Valitin RK toimitusjohtajalle ja sitten ne tuli, mutta meni aikaa ainakin puoli vuotta. Sitten ne ilmestyivät punaisella. Eli punaisen värikoodi ei ollut toiminut ja tekstiä puuttui siksi.
 
Muuta – mutta
32 Muuta herättyäni eloon menen edellänne Galileaan.”
 
Taisi – tässä
Rukiinen – rukoilen
36 Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemanenimiselle
maatilalle ja sanoi opetuslapsilleen: “Istukaa taisi sillä aikaa kun menen ja rukii-nen tuolla.”
 
.) ei ole paria lähellä.
tuskaa – tuskaan
37 Hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa, ja alkoi mureh-tia ja tulla
tuskaa.).
 
isäni, isolla alkukirjaimella: Isäni
isäni. – Isäni,
tapahtukoon – isolla T
42 Mentyään taas pois toisen kerran Hän rukoili sanoen: ‘isäni. jos tämä malja ei voi mennä
pois minulta sitä juomattani. tapahtukoon sinun tahtosi.” 43
 
kas tässä katso miten ASUT kunnioittaa Taivaan Isää, isolla S: Tapahtukoon Si-nun tahtosi. Voit kuitenkin tehdä kuten Koilo on. Mutta jos joku oikein kunni-oittaisi, niin ”fiilaisi myös pilkut” ja isot alkukirjaimet Taivaan Isälle ja Jeesuksel-le, ja Pyhälle Hengelle, myös silloin jos Jeesuksesta sanotaan Sinun yms, muo-dossa.
Aapeli Saarisalo UT 1969
“Taas meni pois, toisen kerran, ja rukoili sanoen: “”Isäni, jos tämä malja ei voi men-nä pois Minulta sitä juomattani, tapahtukoon Sinun tahtosi.”” “
Aika paljon on lainausmerkkejä ASUT modulissa tuossa. Kolme ”””
 
Virhe: siat muukalaisena. Hae sanat ”siat muukalaisena” Tässä Jeesusta sano-taan siaksi. Tämä on suuressa koosteraamatussa, tein vain pistokokeen. Jatkan TKSI PDF kanssa, jonka olit laittanut nettiin olikosenyt tammmikuun 11 päivä-nä, jossa olet korjannut jotakin.
 
TKIS 38. Ja milloin näimme siat muukalaisena ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaa-tetimme sinut ?
https://www.finbible.fi/Lataa/SuomikoosteRaamattu_r.pdf
 
Edelleen Matteus 26, 2019-01-11 PDF mukaan.
 
merkiltä – merkistä
48 Hänen kavaltajansa oli sopinut heidän kanssaan merkiltä sanoen: “Se jota
suutelen, Hän se on. Ottakaa Hänet kiinni.”
 
Alla: Saisi kyllä Taivaan Isäni olla isolla kirjaimella. Häritsee se kun ei kunnioiteta Jumalaa!
Tapahtukoon pitää olla iso alkukirjain.
Jos iso alkukirjain.
 
42 Mentyään taas pois toisen kerran Hän rukoili sanoen: ‘isäni. jos tämä malja ei voi mennä
pois minulta sitä juomattani. tapahtukoon sinun tahtosi.
 
Vastaava jae ASUT Mybible. On isot alkukirjaimet esim Minulta, Sinun tahtosi.
“Taas meni pois, toisen kerran, ja rukoili sanoen: “”Isäni, jos tämä malja ei voi men-nä pois Minulta sitä juomattani, tapahtukoon Sinun tahtosi.”” “
Yllä ASUT liikaa lainausmerkkejä. 3kpl peräkkäin.
Aikamoinen savotta on. Lainausmerkit ovat ASUT miten sattuu myös. Olisi hyvä jos et leimautuisi huonon tekstin toimittajaksi. Kuitenkin parempi niin, että sa-moihin linkkeihin laitetaan uusi korjattu tiedosto, kuin uusiin linkkeihin.
 
”Enkelejä” ei kyllä ole suomea, voi olla Koiloa, mutta ”enkeleitä” on järkevä sa-na.
53 Vai luuletko etten *voisi
nyt rukoilla Isää ja Hän asettaisi’ käytettäväkseni enemmän kuin kaksitoista
legioonaa enkelejä?
 
kai – kaikki
56 Mutta tämä kaikki on tapahtunut jotta profeettain kirjoitukset toteutuisi-vat.” Silloin kai opetuslapset jättivät Hänet ja pakenivat.
 
Alla: Tässä jakeessa ei ole vikaa. Mutta se paljastaa että Koilon tapa oli käyttää ISOA ALKUKIRJAINTA, esim sanassa Hän, kun puhutaan Jeesuksesta. Eli kyllä Koilokin kunnioittaa Jumalaa kirjassaan. Toisin sanoen kaikki: Sinulle, Hän, kun puhutaan Jeesuksesta, jos ne ovat pienellä kirjaimella, ovat silloin myös skan-nausvirheitä, joita ei vielä ole korjattu!
 
75 Niin Pietari muisti Jeesuksen sanan, kun Hän oli sanonut (hänelle): ”Ennen kuin kukko laulaa, sinä
kolmesti kiellät minut.” Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.
 
PDF, Matteus luku 27.
 
aita – sitä
8 Sen vuoksi aita peltoa on tähän päivään asti kutsuttu Veripelloksi,
 
PDF olisi parempi, että luvun alussa lukisi oikein LUKU ja numero ESIM: LUKU 27, koska jos sitä lukee view modessa on navigointi hankalaa, kuten minä nyt. Hetken aikaa luulin että onko se jae 27. Mutta ei onneksi ole teksti sekaisin.
Noin se teksti on. 27 jota lulee jaenumneroksi.
JEESUS LUOVUTETAAN PILATUKSEN KÄSIIN
27 Aamun tultua kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta
vastaan tappaakseen Hänet. 2 He sitoivat Hänet, veivät pois ja luovuttivat Hä-net
maaherra (Pontius) Pilatukselle.
 
Myöskin jos voit jollakin parametrilla fiksata asian, että PDF olisikin siten että kappaleet olisivat jakeita, kuten Unbound Bible tai MyBible näkymä, sellaisesta versiosta minä pitäisin. Jaenumerot tekstin seassa ovat hankalia myös kirja raamatuissa. Eli että jokainen rivi alkaisi jaenumerolla ja jakeen teksti perässä. Se lisäisi PDF käytettävyyttä. Hyvä olisi, mutta Ilmeisesti ei onnistu luvun nume-ro PDF sivun yläotsikossa. Tai se riippuu miten taitetaan. Kyllähän kirja raama-tuissa se on aivan vakio! Mutta ymmärrän jos ei sitä saa automaattisena.
 
Jäin pohtimaan tätä jaetta.
TKSIPDF: 10 ja antoivat ne savenvalajan pellosta* niin kuin Herra oli
minua käskenyt.”
ASUT: Matt.27:10 “ja annoin ne savenvalajan pellosta niin kuin Herra oli minua käs-kenyt.”” “
Yllä ASUT on monikossa ”antoivat” ja TKSI ”annoin”
Täytyy sanoa että Jumala, armahda meitä tämän kanssa, että löydämme kaikki viat ja saamme ne korjattua.
 
No RK sana on ”antoivat” niin ei siis ole vikaa TKSI.
Tarkistin ASUT kirjasta. ”annoin” on siellä.
Tästä täytyy todeta että suomen raamatuissa on kahta käytäntöä. ”Antoivat” on yleisempi.
Onneksi tuo sana ei ole vakava juttu.
 
Jatkuu taas…. Matteus 27 luku.
 
”sinä sanot” ei kyllä ole parasta suomea. ”Sinä sanoit” olisi, mutta tee kuin kir-jassa on.
11 Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä. Ja maaherra kysyi Häneltä sanoen:
“Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Niin Jeesus vastasi hänelle: “Sinä sanot.”
 
”auta. vaan” kohta. Laita pilkku, tai iso alkukirjain ”Vaan”
24 Nähdessään ettei mikään auta. vaan syntyy pikemmin meteli, Pilatus otti vettä ja pesi kätensä
kansan edessä ja sanoi: “Olen viaton tämän (vanhurskaan) miehen vereen.
Katsokaa eteenne.”
En tiedä missä ohjelmassa teet, mutta Office 365 Word tunnistaa myös pitkät sanavälit ”double space” ja näyttää ne, joka on tuossa ”ettei mikään” no tää on pikkujuttu.
 
Mutta oikeiden Raamattujen tarkkuuden tulisi olla sitä luokkaa, ettei ole jatku-via pilkku ja pistevirheitäkään. En ole kirjannut niitä kaikkia. Vaan sanavirheet ovat kaikkein vakavimpia, kirjaan niitä.
 
pyhän – pyhien, koska se on monikossa ”monta”
52 Myös haudat aukenivat, ja monta nukkuneitten pyhän ruumista heräsi eloon.
 
monile – monille
53 Lähdettyään haudoista he Hänen ylösnousemuksensa jälkeen tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monile.
 
Kommentti:
PDF lukeminen on juuri tällaista kun tässä luet jakeita. Ne on kopioitu sinun PDF:stä. Ei ole mitään merkintää mikä luku on kyseessä. Tarve olisi saada PDF paremmiksi!
 
Mutta tuolla ylempänä lukee aina se luku, joka on menossa, josta sen tietää.
 
Siunausta t. Jukka

Toivo Koilo Suuri Ilosanoma TKUT, TKSI tehdään MP3 äänikirjaksi, tälle sivulle!

“Jeesus vastasi (sanoen) hänelle: “On kirjoitettu: ‘Ihminen ei elä ainoastaan leivästä (vaan jokaisesta Jumalan sanasta).’ ” Luuk.4:4 TKSI

Uusi päivä ja uusi armo tänään. Aloitan uuden sivun, koska edellinen keskittyi niin nykyisiin sana virheisiin TKUT PDF ym.  Pikku hiljaa äänitän MP3 äänikirjaa eli MP3 tiedostoja TKUT ja korjaan virheet, sekä ilmoitan ne PDf tekijälle, johon on nyt saatu yhteys.   TKUT MP3 tulee tähän soittolistaan. 

Päivitys 2019.01.23  Tavallinen ja hiukan kaikua sisältävä stereo versio tulee.  Molemmat mahtuu polttaa yhdelle CDR levylle.  Vain 1 UT per levy tietenkin.   Tiedostot tulevat näihin soittimiin sitä mukaa, kun valmistuvat yksitellen! Tiedostonimet menivät uusiksi taas.

1. TOIVO KOILO MP3 UT TAVALLINEN STEREO VERSIO, ilman kaikua, a

2. TOIVO KOILO MP3 UT STEREO KAIKU VERSIO, b

Kaiku versio herättää ihastusta ja vihastusta. Olen vähän kysellyt mitä jotkut ystävät pitävät äänestä, että minkälaista pitäisi olla. Eräälle täytyy olla kaikua, että hän yleensä pystyy kuuntelemaan.  Selvää on että kaikki eivät pidä tästä versiosta. Mutta ylempänä on tavallinen “monotoninen ääni”.

Joka tapauksessa Koilo UT avaa uusia näköaloja Suomenkieliseen Raamattuun. Opit lisää Jumalan sanaa, kun luet tai kuuntelet monia versioita eli käännöksiä!

PALAUTE Jos huomaat jokin virheen, tai et saa selvää jostakin sanasta minkä sanon, niin ilmoita se palaute2019(a)biblecenter.se  vaihda @ merkki (a) tilalle. Mutta kerro että mistä tiedostosta on kyse ja myös että millä ajankohdalla vika on minuuttia ja sekuntia.  (Tämä posti jouduttaneen joskus vaihtamaan, koska se voi alkaa kerätä roskapostia)

3. MP3 LATAUSOHJEET  Puhelimeen, tablettiin, tietokoneelle

1. Jos surffaat täällä puhelimella tai mobiililla, jossa on kapea näyttö, käännä se vaaka-asentoon, jolloin näet myös DOWNLOAD napin. 2. Laita jokin MP3 tiedosto soimaan. 3.Napsauta DOWNLOAD nappia. Monesti lataus alkaa. 4. Nyt 2019 Google Chrome kuitenkin vasta soittaa laulun, mutta siinä on kolmen pisteen valikko : ota siitä Download / Ladda Ner/ Lataa. niin saat Mp3 tiedoston omaksi. Nämä ohjeet pätee niin Raamattuihin kuin musiikkiinkin täällä.

Mikäli kesällä 2019 EU tekijänoikeuslaki kiristyy,MP3 musiikki saattaa yksitykseksi jakamiseksi login taakse. Mutta sitä voi kuunnella ja ladata nyt suoraan. Mutta tämä ei koske MP3 Raamattuja.

4. MUUTA

Samalla säädän tästä että vaikka Toivo Koilo käänöksenä on Public Domain  versio, niin minun ääntä ei saa myydä! Jesaja 55:1 periaatteen mukaan. Mutta CDR levyjä saa valmistaa ja antaa ilmaiseksi. Eli Käännös on Public Domain, mutta esitys (c) Jukka www.biblecenter.se 2019, jota saa silti levittää ja käyttää, jota varten se tehdään. Ei haittaa vaikka lataat mp3 ja teet videooita omalle kanavallesi, kun et muuta ääntä ja teet sen hyvän tavan mukaan kunnioittaen Jumalaa!

ALLA TOIVO KOILO PDF, Sisältäen vielä muutamia satoja skannaus virheitä, joita alettiin löytämään nyt 2019. Selvitän nämä ja julkaisen virheet ja lähetän ne PDF koodaajalle, joka myös on tehnyt My Bible TKU eli TKSI SI = Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

http://www.biblecenter.se/rsm/KoiloUT/TKUT_Suuri_ilosanoma_sininen_2018_versio.pdf

Tätä luen nyt MP3! Jeesus on Herra sivuston versiot päivitetään vasta myöhemmin, koska ei yhtä sanavirhettä kannata päivittää, koska olettavasti niitä on kymmeniä.

PÄIVITYS: 2019-01-23 TKUT eli TKSI Toivo Koilo Suuri Ilosanoma PDF ja Raamattumodulien tekijään on nyt saatu yhteys. Hän on nyt alannut myös itse korjaamaan virheitä ja kun korjattu versiuo tulee ulos, käyn sen läpi, että onko hän varmsti korjannut ne virheet jotka minä olen löytänyt. Eli teen MP3 tiedostoja äänitettäessä jatkuvasti listaa Wordillä nykyisen TKUT virheistä, korjaan ne siihen ja luen oikein MP3 versioon. Tosin siinä lukeminen keskeytyy aina tekstinkäsittelyn tähden. Mutta koska tämä on kerran jo karannut keskeneräisenä maailmaa kiertämään, tehdään se nyt kunnolla

PDF ja MyBible moduliem tekijä on luvannut korjata virheet, kun ne ilmoitetaan hänelle. Sanoin tosin hänelle, että hänen tulisi itse lukea TKUT läpi ja korjata virheet, mutta siitä hän suutttui, minulle.  TKUT on public Domain, joten kukaan ei omista tekstiä, kuin Jumala!

Mutta teen pikku hiljaa TKUT MP3 äänikirjaa studiossa, eli luen sitä tietokoneelle, ja siinä sitten korjaan virheet ja ilmoitan ne hänelle, että hän korjaisi omansa, niin korjaukset saatasiin laajasti leviämään. 
 
Koen voitelua tässä että tekisin näin. Jumalan Sanan on työni, ja haluan työskennellä sen kanssa. Jumala on siunannut että on studio ja laitteet sekä osaaminen. Tietenkin Jumalan siunaus ja viisaus tarvitaan, että siitä tulisi hyvä TKUT MP3 äänikirja.

Teoreettisesti joku muukin studio osaaja voisi tulla mukaan lukemaan MP3 ja äänittämään omilla laitteillaan, mutta virheet on korjattava vertaamalla toisiin Raamattuihin ja raportoitava minulle että ehkä joskus ne voidaan korjata Raamattuohjelmiin sekä PDF:ään. Tää on kuitenkin studiotyötä, ettei tule kohinaa, kolinaa ja muita vikoja ääneen ja että sitä on miellyttävä kuunnella!

Tässä jo kävi selväksi, että studio osaamista tarvitaan tälläisessäkin työssä, että äänen laadusta tulee hyvä että sitä jaksaa kuunnella toiset!

5. Studiosta matkan varrelta blogia, Matteus 8-12

Kuva: Matteus 8-12 miksaus ja masterointi menossa www.reaper.fm studiossa.  On hyvä että saa tehdä yksin, koska jo omissa äänitysvirheissä ja tilanteissa on paljon korjaamista. Tässä volume eroja eri ottojen kesken, balassieroja stereossa, volumekäyrää korjauksena, monta raitaa korjauksena, saadaan omat säädöt eri otoille jne.

Tässä käytetään SUB bassoäänien poistoon alle 50 hz tehokasta FF EQ:ta, reaper osa, kompressoria, sekä OldSkoolVerb kaikua, kirkkokaokuversioon, eli B -versioon.

Eri ottojen erot johtuivat siitä että ensin ajattelin tehdä 10 luvun pätkissä, mutta tuli vähän liian pitkää tiedostoa ja olen nyt muuttanut tähänastisen 4 luvun pätkiin, joka hyvä.

Tähänastisia voi kuunnella tältä sivulta ylempää. Kiitos ja kunnia Jumalalle, että saan tehdä tätä.

Ehkä täytyy siirtää mikit kauemmaksi, jolloin balassi tule helpommin, mutta ne voi ottaa huoneesta muuta ääntä, kuten jäähdytyspuhaltimen flektin yms. Mutta kyllä tämä tästä, hyvin mielenkiintoista.

4 lukua Matteusta on aina yksi reaper projekti, kuvassa meneillään Render eli lopputulos MP3 tiedostojen ajaminen.

ASV1997 MP3 UUSI TESTAMENTTI ENGLANNIKSI ÄLYPUHELIMILLE

Shalom! Tänään olen editoinut tämän mobiiliyhteensopivaksi. Toimii edelleen myös Windowsilla tai muulla käyttöjärjestelmällä. Modernia Englantia oleva American Standard Version 1997 MP3 ja PDF Raamattu, jotta saa kopioida vapaasti! ASV on yksi Englannin kielen luotettavia ja vanhoja käännöksiä. Tämän englanti on modernisoitu. Tämä Raamattu löytyy tekstinä monista Ilmaisisita Raamattuohjelmista. Kuten Dolkanenko Android MyBible, e-Sword yms., nimellä WEB, World English Bible, tai ASV 1997.

Aion tehdä tästä itselle ja muille vähän hitaammin puhuvan version Englanin kielen lisäopiskelua varten.

Napsauta jokin NT kirja soimaan alla olevassa MP3 listassa. Sitten napsauta DOWNLOAD niin se tulee puhelimeesi tai tablettiisi tai Windowsile. Jos DOWNLOAD nappi ei näy käännä puhelimesi tai tabletti vaaka-asentoon!  MP3 tiedostot tulevat automaattisesti näkyviin laitteesi MP3 soittimeen!

American Standard Version NT ASV1997 MP3 English New Testament & Psalms & Proverbs

Listen or dowload free.  It is smartphone compatible! First select a MP3 file then you can download it by click DOWNLOAD button.

So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Rom 10:17 World English Bible This is same translation!

Lyssna eller ladda ner för gratis! Den är passar smartphone eller Windows mm.

I Första klicka att välja en MP3 fil sedan du kan ladda ner den!

ASV 1997 PDF open or download by a right click

http://www.biblecenter.se/rsm/ASV1997v2/World_English_BIBLE_ASV_1997_update.pdf

ASV 1997 New Testament MP3 ZIP. Download all in one ZIP file!

http://www.biblecenter.se/rsm/ASV1997v2/ASV1997_Long_MP3.zip

Picture of file and book names

PITKÄ ESITTELYTEKSTI SUOMEKSI

ASV1997 MP3 KUUNNELTAVA UUSI TESTAMENTTI ENGLANNIKSI ÄLYPUHELIMILLE, ILMAINEN, SAA KOPIOIDA! HELPPO KÄYTTÄÄ JA LADATA!
Suomeksi löytyy ASUT ja KR38 UT ja VT 1938 MP3.
Ruotsiksi Svenska Folkbiblen NT SFBNT MP3, sekä meidän oma Svenska Nya Testamentet MP3.
PDF ja Android ja Windows ohjelmiin Raamattuja löytyy…
Usko ja myös modernin englannin kielen täydennys osaaminen tulee kuulemisesta!
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Rom 10:17 World English Bible
Tämä kuunneltava ASV1997 käännös löytyy moniin Raamattu ohjelmiin nimellä WEB, World English Bible tai ASV 1997. Tuolla sivulla se on PDF tiedostona myös.
Lisäksi jos osaat ZIP tiedostoja käyttää voit saada kaiken yhdellä klikkauksella!
Helppo ladata kirja kerrallaan mobiili laitteisiin puhelimiin, tableteihin!
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom 10:17 KJV.
.
SAMA RUOTSINKIELISILLÄ SIVUILLA, ohjeet vain englanniksi ja ruotsiksi siellä.
Kuuntelen itse työmatkoilla tätä Raamattua, sekä Ruotsin että Suomen UT, ja ylistystä. Bluetooth autostereo ja puhelimen soitin on RANDOM asennossa eli satunnaisesti tulee Raamattua kolmella kielellä ja musiikkia kolmella kielellä!
Suunnitteilla on tempoltaan hitaamman MP3 ASV1997 tekeminen itselle ja muille, englannin kielisen Raamatun opiskelun helpottamiseksi, jos tämä alkuperäinen on liian nopeaa englantia! Niin voi kuunnella kuin kielikurssilla.
Itse voi myös toistaa lauseen välittämättä että seuraava lause tulee, sitten taas toistat seuraavan lauseen!
WWW.BIBLECENTER.SE Jeesus on HERRA sivut. Jeesus Elää!
.

MITÄ TARKOITTAA PYHÄN HENGEN PILKKA? Artikkelia on täydennetty ja video tehty nyt.


Jokainen, joka puhuu Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan anteeksi; Mutta jokainen, joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan [ lukemalla Pyhän Hengen ihmeet saatanan ansioiksi ], sitä ei anneta hänelle anteeksi, ei tässä ajassa eikä tulevassa ajassa. Matt 12:32 Amplified
TÄRKEÄÄ LUE KOKO ARTIKKELI, TÄSTÄ ALTA

Aikamoinen löytö tämä kiitos Jeesukselle. Eli siinä on hakasuluissa alkukielisten sanojen vivahteet The Amplified Bible mukaan. Patmos Leo Meller on opettanut tästä jakeesta että ” tavallinen uskova ei voi tehdä tätä syntiä. Ne jotka näkivät Jeesuksen kirkkauden eli ihmeet ja merkit ja sanoivat että se on paholaisesta, ne tekivät tämän synnin.”

Monesti kun ihminen tulee uskoon ja alkaa lukemaan Uutta Testamenttia ja löytää tämän kohdan, niin sielun vihollinen voi tuoda pahoja ajatuksia ja syyttää, että nyt sinä olet tehnyt tämän synnin. Mutta uskova ei tuosta vain voi tehdä tätä syntiä. Jokin paha ajatus on vain kuin ohi lentävä lintu, se kirous ei käy toteen.

Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.
Sananlaskut 26:2 FB38
http://bible.com/365/pro.26.2.FB38

Mutta tämä sana on varoittava, koska monet nykypäivänä olevat ylivarovaisia ja kirjoittavat monesti että Jumalan ihmeet ovat paholaisesta, kun ihmisiä paranee Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Eli täytyy antaa kunnia Jumalalle, jolle se kuuluu.

Nämä Jeesuksen vastustajat tekivät Pyhän Hengen pilkan

27 Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: “Daavidin poika, armahda meitä”.
28 Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: “Uskotteko, että minä voin sen tehdä?” He sanoivat hänelle: “Uskomme, Herra”.
29 Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: “Tapahtukoon teille uskonne mukaan”.
30 Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen: “Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää”.
31 Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan.
32 Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli riivattu.

33 Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: “Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty”.
34 Mutta fariseukset sanoivat: “Riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia”. Matt 9:27-34.

Helluntai sananjulistaja Veikko Lähde, joka oli Amerikoissa julistajana ja liikemiehenä, ja palasi Ruotsin kautta Suomeen ennen taivaan kotiin muuttamistaan,  julisti tästä The Amplified Raamatusta.

Alkuperäinen AMP
Whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven; but whoever speaks against the Holy Spirit [by attributing the miracles done by Me to Satan] will not be forgiven, either in this age or in the age to come.
MATTHEW 12:32 AMP
http://bible.com/1588/mat.12.32.AMP

TÄSSÄ VIELÄ TOINEN OSUMA AIHEESEEN
Luen UT ja pohdin mitähän tuo synti on, joka on kuolemaksi.

1938 Raamatun alaviite vastaa. Pyhän Hengen pilkka.
FIK’1938ala, 1. Joh. 5:16

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.

Alaviite edelliseen jakeeseen Matt. 12:31 Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.

Hebr. 6:4-5 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,

Hebr. 10:26-27 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, 27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

VIELÄ LÄHELLÄ SAMAA AIHETTA
Suuri herätys ja apostolinen aika tulee nyt lopun aikana ja sitten tempaus. Myös tämä vaara on, kuten alla.

1 Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan,
2 ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen.
3 Mutta Pietari sanoi: “Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?
4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.”
5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.
6 Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Apt 5. luvusta.

MITÄ TARKOITTAA REVI SILMÄ POIS? Kts videon lopusta!
45 Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin.
47 Jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin,
48 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Mark 9 luvusta. JKR.

Video on tehty eräänä kuumana kesäpäivänä ja se on himmeä siksi, ettei viitsi laittaa halogeenilamppua päälle, kun muutenkin on kuuma 🙂

Kuuntele ja lataa Raamattuja itselle
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/

Lyssna och ladda Nya Testamentet samt Svenska gospel som gratis!
http://www.biblecenter.se/jesusarherren/

Tässä haku AMP hakusanalla Jeesus on HERRA FB ryhmästä. Lisää Amplified Raamatusta käännettyjä jakeita suomeksi, joilla eritystä merkitystä ymmärtää Raamattua!
https://www.facebook.com/groups/JeesusOnHerra/search/?query=AMP

ANDROID MYBIBLE OHJELMALLE ON SAATAVISSA ILMAISEKSI TK_UT, AS_UT, KR38, BIBLIA1776, NIV, AMPC, SFB1998 Raamattumodulit

SUOMEN PARHAAT UUDET TESTAMENTIT ANDROIDILLE ENSIMMÄISTÄ KERTAA!
ANDROID MYBIBLE OHJELMALLE ON SAATAVISSA ILMAISEKSI TK_UT, AS_UT, KR38, BIBLIA1776, NIV, AMPC, SFB1998 Raamattumodulit.
SQLite3 Raamattu nettikansioon pääsee tästä.
Niiden päätteet ovat SQLite3. Kts. tekstinäyte artikkelin lopusta!
 
SQLlite3 modulit käy myös Unbound 2.01 Windowsille!
Mybible Dolkanenko on ohjelman tekijän nimi, jolla tunnistat oikean NyBible Google Playsta!
Englanninkieliset modulit saa ko. Andrdoid mybible kautta. Minulta voi saada NIV ja AMPC kysymällä.
 
Että voisit nähdä, ymmärtää ja tehdä, olisi tärkeää että Windowsistasi laitetaan tiedostonimien päätteet näkyviin. Että voit erottaa mikä Raamattu on BBLX, mikä on SQlite3 päätteinen, tai mikä teksti on txt, mikä on .docx, mikä kuva on .jpg .bmp ym? Luonnostaan Windows piilottaa tämän kehittäjille ja tiedostojen käyttäjille niin tärkeän asian, mikä tiedosto sopii mihinkin!
 
Eli Kansioasetuksista poistetaan ruksi kohdasta “Piilota tunnettujen tiedostonimien päätteet” tms. Tässä jotkin ohjeet netistä.
 
Raamattumodulit ladataan ja kopioidaan Windowsilla Tablettiin tai Anrdoid puhelimeen.
 
KUVASSA 1 ON MINUN LG G6 ANDROID PUHELIN AUKI USB KAAPELIN KAUTTA WINDOWSISSA!
jonne Raamattumodulit kopioidaan! Sen jälkeen MYBible käynnistetään uudelleen.
 
Mybible löytyy 10 eri versiota Google Playsta. Tässä on oikea, jolla Raamatut toimii. Käytä linkkiä Anrdoidilla tai paina mieleen kuva, jonka vastaavan ohjelman lataat Anrdoidille!
 
– Tekijä Denys Dolkanenko, josta voit tunnistaa oikean MyBible ohjelman. Kuva2, google play.
 
– Huomaa että jos My Bible näytössä on MOOSES, ei se silloin osaa hakea ASUT uutta testamenttia, vaan Mooses on vaihdettava esim Matteus, niin virheilmoitus poistuu.
 
– Google Play MyBible Bible Dolkanenko ohjelmaan on saatavissa paljon englanninkielisiä sekä ruotsin SFB 1998.
Talletin sieltä AMP C ja NIV tähän jakohakemistoon, koska ne voi kadota sieltä myöhemmin!
 
– Modulit voidaan ladata suoraan androidiin, mutta sillä ne on paljon vaikeampi siirtää ROOT/MYbible hakemistoon. Mutta PC:llä se onnistuu paremmin, kuten tämä ohje.
 
– Nämä modulit ja yleensä SQLite3 modult toimivat myös WINDOWS UNBOUND 2 ohjelmassa, sekä salakoodaamattomat BBLX modulit toimii UNBUND2, josta t äällä on jo artikkeli. Tämän kautta saatiin sinne NIV ja AMPClassic. Katson vielä josko NKJV olisi saatavissa.
VAIN ASUT JA TKUT Kääntää suomeksi täysin oikein tämän kohdan. Näin myös psalmeissa monissa kohdin. Tosi rukouilijat ovatkin palvojia, joita Isä tahtoo!
 
Johanneksen evankeliumi 4:23-24
 
Aapeli Saarisalo UT 1969
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisiksi myös Isä tahtoo palvojansa.
“Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”” “
 
Pyhä Raaamatu 1933/1938, puhuu vain rukoilijoista, vaikka kyse onkin palvojista!
 
23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”
 
New International Version, 2011
 
Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.”
The woman said, “I know that Messiah” (called Christ) “is coming. When he comes, he will explain everything to us.”
 
Toivo Koilo Suuri Ilosanoma
 
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan.
“Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”””
 
Amplified Bible, Classic Edition, 1987
A time will come, however, indeed it is already here, when the true (genuine) worshipers will worship the Father in spirit and in truth (reality); for the Father is seeking just such people as these as His worshipers.
God is a Spirit (a spiritual Being) and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth (reality).
 
MP3 Raamatut ja noin 1000 Hengellistä mp3 ilmaiseksi!
 
 
Tämän artikkelin linkki on:
 
Androidille ja Windows Ubnound2 ohjelmalle Raamatut:
Aapeli Saarisalon UT, Toivo Koilo UT, Kr1938, BIBLIA, SFB1998, NIV, AMPC
 

UUSI KATTAVA RAAMATTUOHJELMA WINDOWSILLE UNBOUND BIBLE 2. ELI SITOMATON RAAMATTU. ASUT, TKUT, KR3983, BIBLIA, SFB1998, ENG

Johon käy SQLite3 modulit, sekä ilman salakoodausta olevat BBLX modulit, katso tai jaa artikkeli linkistä

Ilmaiselle Ubnound Bible V2.01 ohjelmalle paljon suomenkielisiä Raamattuja sekä SFB 1998!

Ilmaiselle Ubnound Bible V2.01 ohjelmalle on nyt saatavissa paljon suomenkielisiä Raamattuja sekä SFB 1998! Napsauta, lataa linkistä Raamattumodulit ja ohjelma Windowsille!
 
Suomen Biblia 1776, Suomen KR 1933-38, Aapeli Saarisalon UT, Toivo Koilo UT, Biblia UT 1548, Svenska Folkbibeln 1998, ASV, Tanska 1931, Norja 1930, ASV. Sekä UB2 Windows ohjelma on siellä, joka sisältää KJV ja Venäjä.
 
ASENNUS:
1. Lataa ja asennna ilmainen Unbound 2 Raamattuohjelma.
2. Lataa halutut modulit
3. Käynnistä Unbound Raamattuohjelma
4. Help valikosta avaa Bible Folder, eli Raamattu kansio
5. Kopioi ne ladatut modulit sinne. Ehkä aloitat kansiosta Ladatut tiedostot…
6. Sammuta ja käynnistä Unbound uudelleen. Jos kaikki tehtiin oikein uudet modulit toimii!
 
Unbound 2 sisältää Raamatujen jakeen vertailun. Lue mitä ASUT ja Koilo UT sanovast tästä jakesta ja ylläty! Ne ovat ainoat suomenkieliset, jotka kääntävät jakeen kokonaan oikein!
 
Lissää Facebookissa Jeesus on HERRA ryhmässä
John 4:23-25
 
DAN_1931_UnboundV2_20120212.bblx
“Men den Time kommer, ja, den er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Ånd og Sandhed; thi det er sådanne Tilbedere, Faderen vil have.”
“Gud er Ånd, og de, som tilbede ham, bør tilbede i Ånd og Sandhed.”””
“Kvinden siger til ham: “”Jeg ved, at Messias kommer (hvilket betyder Kristus); når han kommer, skal han kundgøre os alle Ting.”””
 
ENG_ASV.bblx
But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth: for such doth the Father seek to be his worshippers.
God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth.
The woman saith unto him, I know that Messiah cometh (he that is called Christ): when he is come, he will declare unto us all things.
 
FIN_1776_UnboundV2_20120212.bblx
Mutta hetki tulee, ja jo nyt on, että totiset rukoiliat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä Isä tahtoo myös senkaltaisia, jotka häntä rukoilevat.
Jumala on Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden pitää hengessä ja totuudessa häntä rukoileman.
 
FIN_33-38_UnboundV2_20120212.bblx
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”
 
FIN_ASUT_UnboundV2_20120212.bblx
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisiksi myös Isä tahtoo palvojansa.
Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”
 
FIN_JKR_UnboundV2_20120212.bblx
Tulee aika ja on jo, jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä näet tahtoo.
Jumala on Henki. Häntä rukoilevien tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa.”
 
FIN_TKUT_UnboundV2_20120212.bblx
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan.
Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”
 
FIN_UT_1548_UnboundV2_20120212.bblx
Mutta se hetki tulepi/ ia io nyt on/ ette ne totiset Cumartaiat pite Ise cumartaman Henges ia Totudhes. Sille ette Iseki tactopi sencaltaisita/ iotca hende cumartaman pite.
Jumala ombi Hengi/ ia iotca hende cumartauat/ heiden pite Henges ia Totudhes hende cumartaman.
 
King James Version
But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
 
NOR_1930_UnboundV2_20120212.bblx
men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha.
Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.
 
SWE_FB_1998_UnboundV2_20120212.bblx
Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.
“Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”””
 
Українська Біблія в пер. Івана Огієнка
Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне таких богомільців.
Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись.
 
Unbound Raamattumoduleita voi saada muualta internetistä muille kielille, mutta suomen ja ruotsinkieliset ym joita team on toimittanut, ei ole saatavissa UB2 sivuilla.
 
Voi olla että BBLX modulit toimivat myös e-Swordissä, mutta en ole testannut nyt vielä. BBLX on kuitenkin monta eri formaattia saman tiedostopäätteen alla.
Mahdollisesti modileita tehdään vielä lisää.
Vanhat Unbound 1 modulit eivät sovi UB2!
 
http://vladimirrybant.org/index.php?page=bible
http://vladimirrybant.org/
 
Kuvissa on Unbound Bible V2 Windows 10:ssä.
1. Jossa käännöksen valinta valikko auki…
2. Näin avataan Bibles Raamattukansio (ASUT näkyvissä kuvassa)
3. Minun Raamattukansion sisältö. Moduleita EI laiteta program files alle, eikä ohjelmatiedostoihin enää!
 
Lisää Raamattuja MP3, mp3 taustoja, ylistystä ym ym
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/
 
Mer Biblar på MP3 ljudbok samt gospel och lovsånger. Studera SVENSKA!
http://www.biblecenter.se/jesusarherren/

Files kansiot avattuna!

Shalom! Jumala kutsuu minua tukemaan toisia uskovia tässä lopunajassa. Jeesuksen tulo on lähellä. Pyydä kaikki synnit anteeksi Jeesukselta!

Sain toteutetuksi unelmani. Nyt on kaikki mp3 musiikki ja raamattu tiedostot saatavissa suoraan WEB kansioissa (ja Googlessa). Jumalan työtä n. 17 vuoden ajalta. Jumalan armosta. Kiitos ja Kunnia Jeesukselle! CD tasoinen tuotanto alkoi 2000 luvun alussa omassa studiossa, koska Jumala alkoi antamaan lauluja Jumalan sanaan. Sitä ennen oli MINIDISK aika  C kasetti aika ja kelanauhurit.

1. Files kansio avattuna

Napsauta linkkiä ja lataa tiedostot, mitä haluat? Tämä hiukan sekalaista.

http://www.biblecenter.se/files/

Siinä vasta pieni alku. Files kansio, eli sain laitettua ne näkyviin web serverillä, että ne saadaan googleen ja sinä voisit löytää tiedostot ja ladata haluamasi siitä hiirtä napsauttamalla.

  • Jos napsautat hiiren vasemmalla esim PDF vain avautuu netin yli,
  • Jos napsautat hiiren oikealla ja “Tallenna kohde nimellä” / “Save Target As…” tai “Spara länk som…” tiedosto lataantuu koneellesi, yleensä Ladatut tiedostot tai Download tai Hämtade filer kansioon Windowsiin.

2. Tässä RSM Media kansio, paljon kansioita ja Raamattu tiedostoja  sekä osa MP3

jossa napsautetaan alakansioihin joissa on tiedostot, joissa voi olla alakansioita. Toimii muuten samoillla ohjeilla kuin yllä. Eli Kaikki mahdolliset tiedostot saatavissa.

http://www.biblecenter.se/rsm/

3. Kaikki mp3 laulut Jukan ja Leifin sekä Jukan PDF sovitus sanat soinnut “paperit” jotka voi tulostaa.

Mukana on yleistä hengellistä musiikkia. Näissä PDF “paperien” helmoissa ei ole korjattu pois aikaisempaa www.jeesusonherra.se nimeä, joten PDF helmojen linkit ei toimi. Jukan mp3 n. 600 kpl ja Leifin n. 200 (100 lisää on tulossa nettiin tänne). MP3 on 100 laulun kansioissa.

http://www.biblecenter.se/rsmp3

Tuossa on tosi paljon ladattavia tiedostoja! Kiitos ja kunnia Herralle!  Huomaa että on esim 1xx alakansio, jonne voi napsautta joka on tässäkin esimerkkinä. Laitan vielä mp3 laulukansiot. Eli sata laulunnumeroa per kansio. Huomaa PDF tiedostot joukossa sanat ja soinnut tai nuotti, joka liittyy lauluun. 0xx tarkoittaa laulut nro 001..099. Napsauttamalla Parent Directory pääsee aina edelliselle tasolle.

Jukan mp3 laulut ja sovitukset välillä 001..099 mp3 ja PDF kuuntele ja lataa aloittaen hiiren oikealla napilla.

http://www.biblecenter.se/rsmp3/0xx/

Jukan mp3 laulut ja sovitukset välillä 100..199 mp3 ja PDF

http://www.biblecenter.se/rsmp3/1xx/

Jukan mp3 laulut ja sovitukset välillä 200..299 mp3 ja PDF

http://www.biblecenter.se/rsmp3/3xx/

Erä taustoja ja Joululauluja

http://www.biblecenter.se/rsmp3/3zz/

Jukan ruotsinkieliset mp3 laulut ja sovitukset ja PDF

http://www.biblecenter.se/rsmp3/4svenska/

Jukan mp3 laulut ja sovitukset alkaen 400.. mp3 ja PDF

http://www.biblecenter.se/rsmp3/4xx/

Joululaulut

http://www.biblecenter.se/rsmp3/joulu/

Leifin gospel n .100 kpl mp3

http://www.biblecenter.se/rsmp3/Leif0/

Leifin gospel n .100 kpl mp3

http://www.biblecenter.se/rsmp3/Leif1/

http://www.biblecenter.se/rsmp3/Leif2/

http://www.biblecenter.se/rsmp3/Leif3/

Leifin musiikkia tulee lisää tänne kun ehdin.

http://www.biblecenter.se/rsmp3/LeifS/

Leifin gospel jotka tunnistin suomessakin käytetyiksi hengellisiksi lauluiksi

http://www.biblecenter.se/rsmp3/LeifSF/

Jeesusonhera sivuston ystävän Osmon musiikkia (lisää tulee myöh)

http://www.biblecenter.se/rsmp3/osmo/

4. Yamaha Arranger Säveltäjän ja sovittajan työasemasoittimien tiedostot. Esim ilmaiset rytmi el style tiedostot!

tämä tulee ehkä huomenna näkyviin…

Tagit

#Jeesus #mp3 #ilmainen #nuotti  #sanatjasoinnut #ackord #kitara #kosketinsoitin #sanat #soinnut #soittaminen #soittotunti #Jeesusonherra #jeesuselää #piano #hengellinen #kristillinen #PDF #lataa #gospel #ylistys #sovitus #musiikki #musik #music #jesus #jesusärherren #jesusarheren #jesusislord #JESUSISLORD #musiikkisovitus

 

 

Toivo Koilon UT Suuri Ilosanoma nyt The Unbound Bible modulina!

Finnish_Toivo_Koilo_UT_2017-01-019Shalom! Ensimmäistä kertaa. Tämä  tarkka UT

23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan.
24 Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.” Joh 4:23 Toivo Koilon UT

Vain ASUT ja Toivo Koilon UT kääntää täysin oikein tämän kohdan! Muut käätävät sanan rukoilla sanan  palvoa/palvoja joka on oikein siis.

Toivo Koilon UT Suuri Ilosanoma nyt The Unbound Bible modulina ko. Raamattuohjelmalle!

Ilmainen The Unbound Bible eli sitomaton raamattuohjelma on sellainen että sille on helppo tehdä Raamattumodileita  ne on pelkkää tekstiä selkäessä muodossa ja näistä edelleen joku voi tehdä mobiilipuhelimille Raamattuja.

Vastakohta on e-esword jolle on tehty erittäin vaikeaksi tehdä lisää Raamattuja. Mutta ASUT ja JKR toimii vielä 2017 Tammikuussa e-swordilla mutta niihin ei enää tehdä päivityksiä. Jos  ne on tärkeitä sinulle lataa tältä sivustolta vanha e-sword aloituspaketti äläkä päivitä sitä.

Lataa tästä The Unbound Bible Toivo Koilon UT Suuri Ilosanoma ilmaiseksi.

http://www.biblecenter.se/files/finnish_Toivo_Koilo_UT_Suuri_Ilosanoma.zip

Napsauta likkiä yllä ladataksesi Toivo Koilo UT Suuri Ilosanoma. Kun se on tullut koneellesi, Napsauta ZIP paketti auki. Kopioi tiedosto The Unbound ohjelman BIBLES eli RAAMATUT hakemistoon, jonka voi avata Unbound ohjelman kautta, kohdasta valikko-> OHJE ->Raamattu kansio tai menu-> HELP -> BIBLES

Ubound Raamattuohjelmalle on saatavissa myös Aapeli Saarisalon UT.  Sekä joissakin tapauksissa JKR, jota voit kysyä allekirjoittaneelta.

Hae kaikki UNBOUND asia, raamatut tieto ja ohjeet tältä sivustolta tällä linkillä. On myös video-ohjeita.

https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/?s=unbound

 

Toivo Koilon UT saatavissa PDF ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa!

Shalom! On ilo jakaa eteenpäin Toivo Koilon Uusi Testamentti PDF, joka on tarkkuudessa samaa luokaa kuin Jumalan Kansan Pyhä Raamattu.

LATAA TÄSTÄ TOIVO KOILON UT JA LUE SE ÄÄNEEN ITSELLESI!
http://www.biblecenter.se/…/Toivo_Koilon_UT_Suuri_Ilosanoma…

LATAUS ALKAA HIIREN OIKEALLA NAPILLA JA SITTEN TALLENNA KOHDE NIMELLÄ! Jos napsautat vain se kyllä aukeaa mutta ei tallennu koneellesi! PDF Tekijä Pekka / FinnBible on luvannut että kommentit sisältävä versio tulee myöhemmin.
Luen itse tämän. On menossa myös Svenska ReformationsBiblen 2016, jonka sai kirjana, ainakin ennakkotilauksella.