PIPLIA HALLE 1928 VT PDF

Shalom! Nyt on löytynyt netistä tällainen Biblia Halle 1928. Kysyn että tietääkö joku Raamattujen tutkija tästä lisää, onko tämä luotettava, ja mistä on kyse?

Piplia Halle 1928 PDF lopussa sen liitteissä väitetään mm. että Qumranin kirjakäärölöydöt ovat väärennöksiä.

HUOM yhden päivän harkinnan jälkeen vedin pois jaosta HALLE VT PDF, enkä voi suositella sitä. Katso tarkemmin tämä video.
Kommenttini koskee nimenomaan hyvin harvinaista minulle lähettyä Halle PDF 1928 VT kommentteineen ja liitteineen versiota. En voi suositella sitä. katso video. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.

Linkissä luotettavia tavallisia Piblia Raamattuja, suomen vanhoja, jotka myös ovat saatavissa Smarphone MyBible, sekä Windows Linux Mac The Unbound bible 5.2 ohjelmiin.

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/pdf/piblia

Luotettavana ja 1938 Raamattua parempana on olemassa kirjana ns. Välikäännös, jonka vuosi on 1914. Eräs julistaja-asiantuntija on sanonut että 1938 käännöksestä piispat riisuivat paljon sitä. Asia on korjattu UT osalta Toivo Koilo Suuri Ilosanoma UT, josta löytyy PDF sekä sen saa älypuhelimille MyBible – nimiseen ilmaiseen ohjelmaan yhdessä Aapeli Saarisalon UT:n kanssa. Eli TKSI ja ASUT ovat Suomenkielen tarkimmat UT:t.

Lisään tähän luotettavaa Raamatun korjaustietoa, joka on jaossa 

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/pdf/tksi/Toivo-Koilo-Suuri-Ilosanoma.pdf

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/pdf/tksi/TKIS-33-38UT-Biblia1776UT.pdf

Ruotsinkielisen tarkan Reformationsbibeln kääntäjät ovat tehneet puutelistan, mitä puuttuu tavanomaisista Raamatuista, joka tässä. Reformationsbibeln on siis NKJV kaltainen Ruotsinkielinen Raamattu.

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Ogonoppnaren.pdf

Edelleen ystäväni Pekka on tehnyt siitä kattavamman Suomenkielisen version, käyttäen muita Raamattuja ja alkukieltä.

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/UT-kaannosvirheita-versio-2020-03.PDF.pdf

Olen tehnyt videoita Youtube kanavalleni, miten Strong numeroita voidaan käyttää tuon PDF kanssa, jotka löytyvät tällä hakulinkillä.

https://www.youtube.com/c/JukkaStockholm/search?query=strong

Yllä oleva hakulinkki toimii Windowsilla suoraan, mutta ei toimi älypuhelimissa, kuin että kopioit linkin älypuhelimesi selaimeen, koska Youtube appi ei osaa tätä hakutyyppiä.

Kaarlo Syväntö Vanhan Testamentin käännösvirheistä PDF

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Kaarlo-Syvanto-Vanhan-Testamentin-kaannosvirheista.pdf

Juuso Hedbergin Raamatun sanakirja PDF, joka sisältää Strong numerot, jotka löytyvät monista Raamattuohjelmista. Kuitenkin 100 vuotta vanhana suomalaisena kohdassa Joh 4:23 se ei puhu Tosi palvojista vaan rukoilijoista, joten se on perinteisten suomenkielisten Raamattujen kaltaista.

http://www.biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Juuso-Hedberg-Kreikka-Suomi-UT-sanakirja-s.pdf

Joh 4:23 Oikein TKSI ja ASUT ja alkukielen mukaan.

23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan. 24 Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.” John 4:23-24 TKSI

23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisiksi myös Isä tahtoo palvojansa. 24 “Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.” ” Joh 4:23-24 ASUT

King James Version with Strong’s numbers
But G235 the hour G5610 cometh G2064 , and G2532 now G3568 is G2076 , when G3753 the true G228 worshippers G4353 shall worship G4352 the Father G3962 in G1722 spirit G4151 and G2532 in truth G225 : for G2532 G1063 the Father G3962 seeketh G2212 such G5108 to worship G4352 him G846 . God G2316 is a Spirit G4151 : and G2532 they that worship G4352 him G846 must G1163 worship G4352 him in G1722 spirit G4151 and G2532 in truth G225 .

Kirkkoraamattu 1933/38, RUKOILIJAT, suomen vanha tyyli.
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

The Interliniar English-Greek New Testament (ESV + GNT Produced at Tyndale House, Cambridge)
But ἀλλὰ 235 CONJ the hour ὥρα 5610 N-NSF is coming, ἔρχεται 2064 V-PMI-3S and καὶ 2532 CONJ is ἐστιν, 1510 V-PAI-3S now νῦν 3568 ADV here, • when ὅτε 3753 ADV the οἱ 3588 T-NPM true ἀληθινοὶ 228 A-NPM worshipers προσκυνηταὶ 4353 N-NPM will worship προσκυνήσουσιν 4352 V-FAI-3P the τῷ 3588 T-DSM Father πατρὶ 3962 N-DSM in ἐν 1722 PREP spirit πνεύματι 4151 N-DSN and καὶ 2532 CONJ truth, ἀληθείᾳ· 225 N-DSF • καὶ 2532 ADV for γὰρ 1063 CONJ the ὁ 3588 T-NSM Father πατὴρ 3962 N-NSM is seeking ζητεῖ 2212 V-PAI-3S such τοιούτους 5108 D-APM people ← to worship τοὺς 3588 T-APM προσκυνοῦντας 4352 V-PAP-APM him. αὐτόν. 846 P-ASM God ὁ 3588 T-NSM θεός, 2316 N-NSM is • spirit, πνεῦμα 4151 N-NSN and καὶ 2532 CONJ those who τοὺς 3588 T-APM worship προσκυνοῦντας 4352 V-PAP-APM him αὐτὸν 846 P-ASM must δεῖ 1210 V-PAI-3S worship προσκυνεῖν. 4352 V-PAN in ἐν 1722 PREP spirit πνεύματι 4151 N-DSN and καὶ 2532 CONJ truth.” ἀληθείᾳ 225 N-DSF

Siunausta Jeesuksen ihanassa nimessä

t. Jukka

5 thoughts on “PIPLIA HALLE 1928 VT PDF”

 1. https://www.finbible.fi/Biblia1642/UT/johannes_4.htm

  Totiset kumartajat (vrt. palvojat)

  Se wsi testamenti
  Johannes 4:
  Joh 4:19 Waimo sanoi hänelle: Herra/ minä näen että sinä olet Propheta.
  Joh 4:20 Meidän Isäm owat tällä wuorella cumartanet/ ja te sanotta: Jerusalemis on se sia josa pitä cumartaman.
  Joh 4:21 Jesus sanoi hänelle: waimo/ usco minua/ se aica tule/ ettet te tällä wuorella eikä Jerusalemis Isä cumarra.
  Joh 4:22 Et te tiedä mitä te cumarratte/ mutta me tiedäm mitä me cumarram: sillä autuus on Judalaisista.
  Joh 4:23 Mutta se hetki tule/ ja jo nyt on/ että totiset cumartajat cumartawat Isä Henges ja Totuudes: sillä Isä tahto myös sencaltaisita/ jotca händä cumartawat.
  Joh 4:24 Jumala on Hengi/ ja jotca händä cumartawat/ nijden pitä Henges ja Totuudes händä cumartaman.
  Joh 4:25 Waimo sanoi hänelle: minä tiedän että Messias on tulewa/ joca cudzutan Christus: cosca se tule/ nijn hän ilmoitta meille caicki.
  Joh 4:26 Jesus sanoi hänelle: Minä olen se/ joca sinun cansas puhun.
  Joh 4:27 Silloin tulit hänen Opetuslapsens ja ihmettelit että hän sitä waimo puhutteli/ ei cuitengan kengän sanonut: mitäs kysyt/ eli mitäs händä puhuttelet?
  Joh 4:28 Nijn waimo jätti wesiastians ja meni Caupungijn/ ja sanoi nijlle ihmisille:
  Joh 4:29 Tulcat cadzoman sitä ihmistä/ joca minulle sanoi caicki mitä minä tehnyt olet: Olleco hän Christus?
  Joh 4:30 Nijn he läxit Caupungist/ ja menit hänen tygöns.
  Joh 4:31 Mutta sillä wälillä rucoilit Opetuslapset händä/ sanoden: Rabbi/ syö.
  Joh 4:32 Hän sanoi heille: minulla on ruoca syödäxeni/ jota et te tiedä.
  Joh 4:33 Nijn Opetuslapset sanoit keskenäns: lienekö jocu hänelle syötäwätä tuonut.
  Joh 4:34 Jesus sanoi heille: minun ruocan on se/ että minä teen hänen tahtons joca minun lähetti/ ja täytän hänen tecons.
  Joh 4:35 Ettäkö te sano: wielä owat neljä Cuucautta elonaican? cadzo/ minä sanon teille: nostacat silmän ja cadzocat wainioita: sillä elo on jo walkia.
  Joh 4:36 Joca nijttä/ hän saa palcan/ ja coco hedelmän ijancaickiseen elämään/ että kylwäjä ja nijttäjä saawat ynnä iloita:
  Joh 4:37 Sillä täsä on se tosi: yxi kylwä/ mutta toinen nijttä.
  Joh 4:38 Minä lähetin teidän nijttämän/ josa et te ole työtä tehnet/ muuta owat työtä tehnet/ mutta te oletta heidän työhöns osallisexi tullet.
  Joh 4:39 NIin monda Samaritani sijtä Caupungist uscoit hänen päällens/ sen waimon puhen tähden/ joca sanoi: hän on minulle caicki sanonut mitä minä tehnyt olen.
  Joh 4:40 Cosca Samaritanit tulit hänen tygöns/ rucoilit he wijpymän händä heidän tykönäns.
  Joh 4:41 Ja hän wijpyi siellä caxi päiwä. Ja paljo usiammat uscoit hänen sanans tähden/ ja sanoit sille waimolle:
  Joh 4:42 En me nyt sillen usco sinun puhes tähden: sillä me olemma jo idzekin cuullet/ ja tiedämme että hän on totisest Christus mailman Wapahtaja
  Joh 4:43 MUtta cahden päiwän peräst läxi hän sieldä ja meni Galilean:
  Joh 4:44 Sillä Jesus todisti idze/ ettei jocu Propheta maxa isäns maalla mitän.
  Joh 4:45 Cosca hän tuli Galilean wastanotit ne Galilealaiset hänen: sillä he olit nähnet caicki mitä hän Jerusalemis juhlana tehnyt oli/ jotca olit myös juhlalla olet.
  Joh 4:46 Ja Jesus tuli taas Galilean Canaan/ cusa hän wedest wijnan tehnyt oli.
  Joh 4:47 JA siellä oli yxi Cuningan mies/ jonga poica sairasti Capernaumis. Cosca hän cuuli että Jesus oli tullut Judeast Galilean/ meni hän hänen tygöns/ ja rucoili händä alastuleman ja parandaman hänen poicans/ joca oli cuolemallans.
  Joh 4:48 Sanoi sijs Jesus hänelle: ellet te näe tunnustähtiä ja ihmeitä/ nijn et te usco.
  Joh 4:49 Sanoi Cuningan mies hänelle: Herra/ tule alas ennen cuin minun poican cuole.
  Joh 4:50 Jesus sanoi hänelle: mene/ sinun poicas elä. Ja mies uscoi sanan/ jonga Jesus sanoi hänelle/ ja meni.
  Joh 4:51 Nijn hänen mennesäns/ cohtaisit hänen palwelians hänen/ ilmoitit hänelle/ ja sanoit: sinun poicas elä.
  Joh 4:52 Nijn hän tutki heildä hetke jolla hän parani. Ja he sanoit hänelle: eiläin seidzemennellä hetkellä ylönandoi wilutauti hänen.
  Joh 4:53 Nijn Isä ymmärsi sen sixi hetkexi/ jolla Jesus sanoi hänelle: sinun poicas elä. Ja hän uscoi ja caicki hänen huonens.
  Joh 4:54 Tämä on toinen tunnustähti/ jonga Jesus teki/ tullesans Judeasta Galilean.

  1. Tosi palvojat, eli True Worshippers on alukielen mukainen ja juuri Suomen parhaat UT: TKSI JA ASUT kääntävät sen niin. kumaratajat eivät ole oikein meiudän aikamme kieltä. Vaikka sen jotenkin voi ymmärtääkin, kun tietää oikean käännöksen. Sitä ilmeisesti yrität tuoda esille.

  1. Minulla on siis tieto Israelin Syvännöiltä että koska tuon Biblian tekijä haukkuu Qumranin kirjakääröt väärennöksiksi, ja koska Israelista vastataan että Qumranin kääröt ovat aitoja, niin silloin tämä Biblia HALLE on sellaista, että ei kannata lukea. Olen ottanut sen pois jaosta jo seuraavana päivänä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.